Aftonbladet tar upp nätverket Linkedin. Vår VD, Mats Kullenberg, ger sina tips på hur du förbättrar din profil på Linkedin. Linkedin är en guldgruva för rekryterare, över 2.5 miljoner svenskar finns på det professionella nätverket. Problemet är att en majoritet av alla svenska användare har fel information i sin profil, sitt skyltfönster.
"Har man fel innehåll då sållas man bort. Det är en jätteutmaning. Är man intresserad av att öppna upp sig själv för ett erbjudande då har man jättemycket att göra på Linkedin", säger vår VD Mats Kullenberg.
Läs hans tips och resten av artikeln här.
ISO 9001Auktoriserat RekryteringsföretagAuktoriserat BemanningsföretagAuktoriserat Omställningsföretag