Omställning & Outplacement

inom Sales & Marketing

Att skapa ett tryggt förändringsarbete

Vid omställningar kan det betyda att karriären för en del av medarbetarna i er organisation fortsätter hos någon annan, eller att vi tillsammans med er som kund hittar en ny passande roll inom företaget. Under en förändringsprocess menar vi på Dreamwork att trygghet är en nyckelfråga för alla parter. Detta för att kunna finna motivation och inspiration att göra det bästa möjliga av situationen. Vilket krävs i en bransch som sälj och marknad, där det ständigt sker förändringar och utvecklingsarbeten.

Ett unikt program, för att varje förändringsprocess är unik

Att genomgå en omställning innefattar att vi på Dreamwork med hjälp av våra processer vägleder de kandidater som behöver hjälp att hitta nya destinationer i sitt arbetsliv när er organisation står inför en förändring. Omställningsprogrammets delar utformas alltid efter kandidatens professionella och personliga behov, mål och ambitioner. Syftet och målsättningen med de olika aktiviteterna som omställningsprogrammet innefattar är att kandidaten ska vägledas och stöttas på sin resa mot nya utmaningar. För att skapa en framgångsrik omställningsprocess tar vi fram de redskap som krävs för att skapa allra bästa förutsättning för kandidaten att finna ett nytt arbete.

Behöver ni som organisation stöttning i hur ni ska hantera omställningsprocessen på plats hos er finns vi till hands för er också.

Auktoriserat RekryteringsföretagAuktoriserat BemanningsföretagAuktoriserat Omställningsföretag