Dreamwork

- ett rekryteringsföretag

Dreamwork grundades i en ambition att lyfta branschstandarden genom att erbjuda bättre och mer kostnadseffektiva rekryteringar. Som det skulle visa sig fanns det ett stort behov av nytänkande företag i den här branschen. Idag finns Dreamwork representerade på 6 orter, från Stockholm till Malmö.

Nu vill vi gärna berätta mer om varför vi tror att Dreamwork blivit ett så pass populärt rekryteringsföretag.

Enkelheten – Vi sköter löner, sociala avgifter, semester och sjukersättning. När samarbetet kommer till ett slut ser vi till att personalen omfördelas till andra uppdrag.

Arbetsbanken – Med en arbetsbank bestående av tusentals personer är Dreamwork ett rekryteringsföretag som snabbt kan tillsätta personal inom alla branscher, på alla orter. När kunden kontaktar oss är merparten av jobbet redan gjort och vi kan direkt påbörja ett filtreringsarbete i vår arbetsbank.

Anpassningsförmåga – Genom åren har vi lärt oss att olika kunder har olika behov och förväntningar på ett rekryteringsföretag. Både vad det gäller längden på rekryteringsuppdraget och hur engagerad kunden vill vara i rekryteringsarbetet. På Dreamwork lägger vi inga värderingar eller önskemål i det, utan anpassar oss till förutsättningarna och arbetar stenhårt för att leverera rätt kompetens i rätt tid.

Kontakta oss för att få mer information om vad det innebär att rekrytera personal genom Dreamwork. Under förutsättningslösa former pratar vi lite djupare om Er specifika situation.

Rekrytera personal som trivs med sitt arbete

Självklart är Dreamwork auktoriserade av branschorganisationen Kompetensföretagen. Det är branschens finaste kvalitetsstämpel och den säkerställer att vi erbjuder rättvisa arbetsförhållanden. All personal från Dreamwork omfattas av kollektivavtal och ansvarsförsäkring. Dessutom sker ett långsiktigt arbete med jämställdhetsplaner, etiska regler och annat som vi anser går hand i hand med de höga ambitioner vi har.

Välkommen till Dreamwork – Morgondagens rekryteringsföretag redan idag!

Auktoriserat RekryteringsföretagAuktoriserat BemanningsföretagAuktoriserat Omställningsföretag