Rekrytera

i Göteborg

Dreamwork grundades i en ambition att lyfta branschstandarden genom bättre och mer kostnadseffektiva rekryteringslösningar. Utan att bli långrandiga vill vi förklara varför Dreamwork är ett fantastiskt rekryteringsföretag i Göteborg.

Lokalt representerade – Dreamworks kontor ligger centralt, strax bredvid Avenyn, och genom åren har vi skaffat oss stor kännedom om rekryteringsmarknaden i Göteborg.

Uppdaterad arbetsbank – Med en av branschens största arbetsbanker är Dreamwork ett rekryteringsföretag i Göteborg som snabbt kan tillsätta personal inom alla branscher. Merparten av jobbet är redan gjort och, när kunden kontaktar oss, kan vi direkt påbörja filtreringsarbetet i vår arbetsbank.

Enkelheten – Som flexibelt rekryteringsföretag i Göteborg sköter vi allt. Betalar löner, sociala avgifter, semester och sjukersättning. När samarbetet kommer till ett slut ser vi till att personalen omfördelas till andra uppdrag.

Anpassningsförmåga – Vi förstår att olika kunder har olika behov och förväntningar på ett rekryteringsföretag i Göteborg. Både vad det gäller längden på rekryteringsuppdraget och hur engagerad kunden vill vara i rekryteringsarbetet. På Dreamwork lägger vi inga värderingar eller önskemål i det, utan anpassar oss till förutsättningarna och arbetar stenhårt för att leverera rätt kompetens i rätt tid.

Kontakta oss för mer information om hur vi arbetar som rekryteringsföretag i Göteborg.

Rekrytera personal i Göteborg som trivs med sitt arbete

Dreamwork har auktorisation från Kompetensföretagen. Branschens finaste kvalitetsstämpel säkerställer rättvisa arbetsförhållanden. All personal från Dreamwork omfattas av kollektivavtal och ansvarsförsäkring. Dreamwork arbetar även långsiktigt med jämställdhetsplaner, etiska regler och annat som går hand i hand med marknadens högsta ambitioner.

Välkommen till Dreamwork – Ett rekryteringsföretag i Göteborg med framtiden för sig!

Auktoriserat RekryteringsföretagAuktoriserat BemanningsföretagAuktoriserat Omställningsföretag