Rekrytering Chef

Dreamwork har lång erfarenhet av rekrytering av chefer, och med en väl genomarbetad process säkerställs ett tillfredställande resultat. Välkommen!

Låt oss på Dreamwork hjälpa er att rekrytera chef

Dreamwork är den perfekta samarbetspartnern när det är dags att rekrytera chef. Här följer några enkla anledningar till varför vi anser oss vara det bästa alternativet när det kommer till rekrytering av chef.

Dreamwork har lång erfarenhet av rekrytering av chefer, och med en väl genomarbetad rekryteringsprocess för ledningsbefattningar säkerställs ett tillfredställande resultat. En process som bygger på ett gediget förarbete och en stor passion för noggrannhet i varenda detalj.

Ambitionsnivån sätts tillsammans med kunden och, baserat på tjänstens komplexitet, använder Dreamwork de verktyg som anses nödvändiga för att hitta rätt kompetens. Ibland kopplas headhunting in för en noggrannare sökning efter lämpliga kandidater, som kanske arbetar åt ett konkurrerande företag idag. Kandidaterna granskas objektivt och gallras utifrån de efterfrågade egenskaper som krävs för att klara framtida utmaningar och mål.

Chefsrekrytering med fokus på rätt kompetens på rätt plats

Vissa kunder vill vara väldigt delaktiga medan andra kunder deltar i det övergripande arbetet. Kunden bestämmer själv nivån på sitt engagemang i arbetet med att rekrytera chef. Oavsett vart ribban läggs arbetar Dreamwork stenhårt och målmedvetet för att hitta rätt kompetens i rätt tid. Därefter följer olika personlighetstester, ett omfattande researcharbete kring tidigare erfarenheter och en intervjumetodik som tar hänsyn till en mängd olika variabler.

För mer information om Dreamwork och om hur vi arbetar med rekrytering av chef, ta kontakt med oss och boka upp ett helt förutsättningslöst möte.

Dreamwork – Både incoachning och rekrytering av chef

För att den dagliga verksamheten ska tappa så lite tempo som möjligt, behöver den nyrekryterade ledaren snabbt komma in i sin chefsroll. Med incoachning säkerställer Dreamwork en smidig övergång.

Ett uppskattat inslag för både företaget och ledaren efter en avslutad rekrytering av chef. Dreamwork – Framtidens rekrytering av chef redan idag!

Chef

Chef

Finance

Finance

Marknad & Försäljning

Marknad & Försäljning

Engineering

Engineering

IT/Tech

IT/Tech

november 29

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till dig som är kund hos oss och som har varit med på resan fram till där vi är idag. Nu

Läs vidare »

februari 28

Det ofattbara händer nu i ett land som vi ser som ett grannland. Vi i rekryterings- och bemanningsbranschen arbetar dagligen med att uppfylla människors mål genom att ge dem arbete,

Läs vidare »

september 11

Hämta och läs hela pressmeddelandet Dreamwork stärker erbjudandet till dig som kund genom att förvärva Lisberg, som sedan mer än 35 år arbetar med Executive Search, Management Assessment och Styrelseutvärderingar.

Läs vidare »

För oss är det personligt.

Vi vill veta vem du är. Mer utförligt än den du beskriver i ditt CV. Rätt erfarenhet och kompetens är så klart viktigt, men inte alltid tillräckliga meriter för att passa in i det lag som en arbetsplats utgör. Erfarna rekryterare vet att de flesta kan tillgodogöra sig kunskaper, men att göra om sin personliga karaktär är betydligt svårare. Att du passar in är en betydligt viktigare framgångsfaktor både för dig och din framtida arbetsgivare.