Rekrytera personal

Vi hjälper dig att rekrytera personal som trivs med sitt arbete

Dreamwork är ett nytänkande bemannings- och rekryteringsföretag som startades i en ambition att erbjuda bättre och mer kostnadseffektiva lösningar kring att rekrytera personal.  Ett motto som burit frukt och idag är Dreamwork en av branschens snabbast växande aktörer. För närvarande finns vi representerade på 6 orter. Från Stockholm i norr till Malmö i söder.

Dreamwork har en djup förståelse för att olika kunder har unika behov och förväntningar på att rekrytera personal. Vissa behöver tillfällig bemanning under en kortare period, medan andra söker en permanent lösning över en längre tid. Med en innovativ filosofi kring att rekrytera personal finns det många anledningar till varför Dreamworks koncept blivit så populärt.

Självklart är Dreamwork auktoriserade av branschorganisationen Kompetensföretagen. Det är den finaste kvalitetsstämpel som går att få på att vi erbjuder rättvisa arbetsförhållanden. All vår personal omfattas av kollektivavtal och ansvarsförsäkring. Dessutom arbetar vi långsiktigt med jämställdhetsplaner, etiska regler och annat som vi anser går hand i hand med de ambitioner vi har.

Rekrytera personal och fokusera på er dagliga verksamhet

Först och främst tar vi hand om allt. Vi sköter löner, sociala avgifter, semester och sjukersättning. Och den dagen personalbehovet minskar ser vi till att resurserna omfördelas till andra uppdrag.

Vidare har vi en arbetsbank med kvinnor och män i alla yrkes- och åldersgrupper som alla letar efter nya utmaningar i sin karriär. Vilket gör att stora delar av arbetet redan är gjort, när en kund kontaktar Dreamwork för att rekrytera personal.

Slutligen ger vi kunden valfriheten att själv bestämma nivån på sitt eget engagemang. Ibland arbetar vi väldigt självständigt och andra gånger i ett nära samarbete med kunden. Många kunder uppskattar att inte tappa tempo i sin dagliga verksamhet och litar, efter att vi kommit överens om uppdragets riktlinjer, på att Dreamwork levererar rätt kompetens i rätt tid.

Låt oss berätta mer om hur vi kan hjälpa er rekrytera personal

Kontakta oss för att få mer information om vad det innebär att rekrytera personal genom Dreamwork.

Under förutsättningslösa former pratar vi lite djupare om Er specifika situation. Att rekrytera personal genom Dreamwork är en investering i flexibilitet!

Auktoriserat RekryteringsföretagAuktoriserat BemanningsföretagAuktoriserat Omställningsföretag