Rekrytering

av personal

Dreamwork är ett nytänkande bemannings- och rekryteringsföretag som arbetar med alla typer av personalrekrytering. Företaget startades i en ambition att erbjuda bättre och mer kostnadseffektiv personalrekrytering. Med en innovativ filosofi kring personalrekrytering finns det flera nyckelfaktorer till varför Dreamwork blivit så framgångsrika.

Vi har en djup förståelse för att olika kunder har vitt skilda behov och förväntningar. En del behöver tillfällig bemanning under en kort tid, medan andra söker en permanent lösning över en längre tidshorisont.

Vi ger kunden valfriheten att själv bestämma nivån på sitt eget deltagande. Ibland arbetar vi väldigt självständigt och andra gånger i ett nära samarbete med kunden. Många kunder uppskattar att inte tappa tempo i sin dagliga verksamhet och litar, efter att vi dragit upp noggranna riktlinjer, på att Dreamwork levererar rätt kompetens i rätt tid.

Kontakta oss för att få mer information om personalrekrytering och om Dreamwork som samarbetspartner. Vi bokar upp ett helt förutsättningslöst möte och pratar lite mer specifikt om just Er specifika situation.

Auktoriserad personalrekrytering från Dreamwork

Att vara auktoriserade av branschorganisationen Kompetensföretagen är en självklarhet för Dreamwork. Det är en kvalitetsstämpel på att vi erbjuder rättvisa arbetsförhållanden. All personal omfattas av både kollektivavtal och ansvarsförsäkring. Vid sidan av det sker ett långsiktigt arbete med jämställdhetsplaner, etiska regler och annat som vi anser går hand i hand med kvalitativ personalrekrytering.

Dreamwork – Personalrekrytering och arbetsglädje!

Auktoriserat RekryteringsföretagAuktoriserat BemanningsföretagAuktoriserat Omställningsföretag