Omställning

När din organisation står inför personalförändringar

Vi kan hantera förändringsprocesser, omställning är en av dem

När du och din organisation står inför en utmaning i form av förändring där inte alla fortsatt kommer kunna följa med på resan är omställning ett bra sätt att lösa situationen på. Att genomgå en omställning innefattar att vi på Dreamwork med hjälp av våra processer vägleder de kandidater som behöver hjälp att hitta nya destinationer i sitt arbetsliv när er organisation står inför en förändring.

Omställningsprogrammets upplägg

Vårt omställningsprogram finns i två olika utföranden vad gäller projektperiod, tre respektive sex månader. Under denna period sker löpande kontakt mellan en tilldelad personlig coach från Dreamwork och den berörda kandidaten.

Syftet och målsättningen med de olika aktiviteterna som omställningsprogrammet innefattar är att kandidaten ska vägledas och stöttas på sin resa mot nya utmaningar. För att skapa en framgångsrik omställningsprocess tar vi fram de redskap som krävs för att skapa allra bästa förutsättning för kandidaten att finna ett nytt arbete.

Behöver ni som organisation stöttning i hur ni ska hantera omställningsprocessen på plats hos er finns vi till hand för er också. Det kan röra sig om hur ni ska kommunicera budskap internt kring vad som pågår eller samtalsteknik och upplägg för besked till de berörda personerna. Vi på Dreamwork har flerårig erfarenhet av att hantera och stötta företag och kandidater i omställningar och vi är även ett auktoriserat omställningsföretag som ni kan känna er trygga med.

Karriärsvägledning

I varje enskilt fall tas ett individanpassat omställningsprogram fram. Detta innefattar alltid handledning av en personlig coach samt tillgång till en mötesplats men kan även kompletteras med gruppmöten, workshops och andra aktiviteter som tillsammans ska vägleda och föra kandidaten framåt. Omställningsprogrammet i sin helhet bygger på en väl beprövad metodik och är uppdelad i tre faser för kandidaten: kunskap om dig själv, din marknadsföring och till sist kanaler mot marknaden. Dessa tre faser kombineras också i samband med aktivt jobbsökande.

Vi och våra karriärscoacher finns med kandidaten under hela programmet men det kräver också ett engagemang och eget ansvar från kandidaten. Dels att ta till sig av de råd som ges och samtidigt genomföra ett aktivt löpande jobbsökande på egen hand.

Ida Johnfors är en av våra karriärkonsulter inom omställning. Använd formuläret så återkommer vi till dig inom kort.

Vi tar er genom förändringen

Hör av er till oss så berättar vi mer!

*” anger obligatoriska fält

Namn
Auktoriserat RekryteringsföretagAuktoriserat BemanningsföretagAuktoriserat Omställningsföretag