Våra värderingar

Hjärta - Ambition - Mod

Våra värderingar

HAM-logo-m-text

Vi på Dreamwork påverkar dagligen människor och organisationer. När det leder till en positiv utveckling blir vi stolta. Företagets själ och våra värderingar, inspirerar, stödjer och leder oss i vårt dagliga arbete. Då påverkar vi inte bara – vi förbättrar!

Vi arbetar med människor, oavsett könstillhörighet,  med olika ålder, nationalitet, kulturell bakgrund och med olika kompetenser. En gemensam syn förenar och gör vårt agerande till en kraft, en grund, en gemenskap. Varje individ utgör, med sin insats och sitt beteende, en pusselbit som tillsammans blir till en helhet. Vi är ett lag, där alla har olika roller och kompetenser, med ett gemensamt mål som tydliggörs av våra värderingar. Vilken kraft det ger såväl den enskilde som laget!

Våra värderingar – HAM står för Hjärta, Ambition och Mod. Det är Dreamwork.

Hjärta

 • Vi visar omtanke, hjälpsamhet, respekt och bryr oss genuint.
 • Vi bygger verksamheten på personliga relationer.
 • Vi känner äkta engagemang.
 • Vi har roligt på jobbet – vi möter med ett leende.
 • Vi gör gott – tar ett socialt ansvar och har ett samhällsengagemang.
 • Vi känner passion och brinner för det vi gör.

Ambition

 • Vi strävar efter att bli stjärnor, var och en inom sitt område.
 • Vi har ambitionen att vara Sveriges mest respekterade rekryterings- och bemanningsföretag.
 • Vi arbetar med små förbättringar – varje dag.
 • Vi satsar på struktur, service och kvalitet.
 • Vi är rädda om pengar.
 • Vi är mål- och resultatinriktade med sund tävlingsanda.

Mod

 • Vi vågar vara konsultativa och gå våra egna vägar.
 • Vi är duktiga på att hantera förändringar och tvära kast.
 • Vi är öppna och raka.
 • Vi har modet att utmana.
 • Vi vågar vara enkla och okomplicerade. Vi håller vad vi lovar – även när konsekvenserna blir tuffa.
Auktoriserat RekryteringsföretagAuktoriserat BemanningsföretagAuktoriserat Omställningsföretag