Våra hjärtefrågor

Dreamwork arbetar aktivt med samhällsansvar.

Fryshuset

Vi stödjer den ideella organisationen Fryshuset, som skapades 1984 med syfte att hjälpa unga människor framåt i dess utveckling. Deras värdegrund bygger på tron om att alla människor, oavsett bakgrund, kan resa sig och bidra med något i samhället som stärker individens självkänsla och kunskapsbank. Denna stiftelse välkomnar alla men riktar sig främst mot den yngre målgruppen på 13-25 år för att bygga en stabil grund för varje individs framtid.

På fryshuset i Helsingborg, som startades 2020, finns det workshops i bland annat dans, musik och graffiti. Fryshuset Helsingborg är även delaktiga i kulturverksamhet med Dunkers Kulturhus och ordnar e-sport kvällar i sina lokaler. Under rådande pandemi har organisationen börjat med så kallade ”walk n talks” som en aktivitet för att kunna socialisera sig på ett säkrare sätt.

”Att hamna i utanförskap är diffust och vi ser att alla unga behöver en trygg uppväxt, att stärkas som individ och att få möjlighet att utöva sin passion.” – Alexander Ström, Fryshuschef i Helsingborg

Fryshuset bedriver 60 verksamheter runt om i landet med fyra fokusområden som innefattar Arbete & Entreprenörskap, Föredöme & Framtidstro, Ungdomskultur och Skolor. Unga ska få möjligheten att vandra mellan områdena och få stöttning, både när det gäller introduktion på arbetsmarknaden som att få prova på en ny aktivitet.

CancerRehabFonden

CancerRehabFonden arbetar med rehabiliteringsprogram för patienter som behandlats för cancer. Cancervården i Sverige är genomgående mycket bra, inte mindre än 65% av patienterna lever 10 år eller längre efter diagnos.

Resurserna är dock betydligt sämre när det gäller eftervården. Att gå igenom en cancerbehandling är en starkt traumatisk upplevelse. Som enda organisation i landet bidrar organisationen med rehabiliteringsprogram som hjälper färdigbehandlade patienter att komma tillbaka till ett normalt liv.

Vårt samarbete med CancerRehabFonden började som ett rekryteringsuppdrag när organisationen 2012 sökte ny generalsekreterare. Valet föll på Eva Hansen, som tillträdde tjänsten i augusti samma år. Eva arbetade under sin tid som generalsekreterare med att förstärka och effektivisera organisationen samt skapa nya nätverk av bidragsgivare.

– Ju fler företag som vill vara med och stödja vår verksamhet, desto fler cancerdrabbade kan vi hjälpa, sa Eva Hansen. Stödet vi får i samarbetet med Dreamwork betyder oerhört mycket för oss.

Över 400 000 svenskar lever idag med en cancerdiagnos och antalet ökar. Samtidigt är det fler än någonsin som överlever och behovet av rehabilitering ökar därför ständigt. CancerRehabFondens verksamhet finansieras helt genom bidrag från privatpersoner och företag.

Vill du eller ditt företag vara med och stödja verksamheten kan ni bidra med såväl pengar som tjänster. Mer information finns på telefon 08 522 001 00 eller på www.cancerrehabfonden.se.

crf-logo_2

 

Auktoriserat RekryteringsföretagAuktoriserat BemanningsföretagAuktoriserat Omställningsföretag