Kvalitet & garantier

Vi kompromissar inte om kvalitet

Under 2011 ISO:9001 certifierades Dreamwork i samtliga processer – Bemanning, Rekrytering, Försäljning och Omställning. Att vi är ISO:9001 certifierade innebär att vi årligen granskas genom extern revision två gånger per år och att vi dessutom genomför 2-4 interna kvalitetsrevisioner per år. ISO:9001 certifieringen tillsammans med uppbyggda rutiner och stödprocesser är en av våra styrkor och ett bra utgångsläge i vårt ständigt pågående kvalitetsarbete. Vi gör kontinuerligt kvalitetsuppföljningar för att kunna förbättra våra tjänster, vårt kvalitetssystem och vår service.I grunden handlar det om att lyssna och aldrig glömma att det som är idealt för en kund kanske inte är mer än halvdant för en annan *. Varje år genomför vi en kundundersökning som en del i vårt kvalitetsarbete och strävan att bli bättre. Vi vill helt enkelt veta vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre.

Resultat kundundersökning 2017

I vår senaste varumärkesmätning kan vi konstatera att kaka söker maka. Våra kunder ställer nämligen betydligt högre krav på att leverantören förstår just deras specifika utmaningar än köpare i gemen.

Våra tre huvudverksamheter (bemanning, rekrytering och ledarskap) finns tydligt dokumenterade i varsin obligatorisk process med tillhörande stödprocesser. Detta för att kunna uppfylla våra kunders krav men också för att vår interna personal ska veta vad som förväntas av dem och hur de på bästa sätt ska utföra sitt arbete. Detta underlättar även vid introduktion av nya medarbetare eftersom det går snabbare och smidigare att komma in i våra rutiner och vårt arbetssätt.

Vårt kvalitetsledningssystem med tillhörande processer är en förutsättning för våra garantier och är helt integrerat i vårt dagliga arbete. Vi kompromissar inte om kvalitet

Garantier

Våra garantier är omfattande och tillsammans med vår ISO certifiering kan du som kund alltid känna dig trygg. Även när vi kommer med helt oväntade lösningar på ditt problem.

Garantier för lösningar inom bemanning, chef att hyra och interimschef

Vi erbjuder en ”Nöjd-kund-garanti”. Det innebär att om du som kund inte är nöjd med en specifik konsults insats hjälper vi dig kostnadsfritt att ersätta denne med en ny konsult. Kontakta då någon av våra konsultchefer så hjälper vi dig med reklamationen.

Garantier för rekryteringslösningar

Om du är missnöjd med en rekrytering som vi har gjort, gör vi om den utan kostnad upp till 6 månader från det att tjänsten blivit tillsatt. Kontakta någon av våra rekryterare så hjälper vi dig med reklamationen.

BFA-farg-10-cm AOF_10cm_CMYK5cm-auktorisation-rekryteringsforetag Certifieringsmarke_ISO_9001_Kvalitetsledning


* I vår senaste Brand Audit® uppger 71% av våra kunder att det är särskilt viktigt att ”vår leverantör förstår våra utmaningar” mot 58% i ett öppet urval köpare av bemannings- och rekryteringstjänster. (Brand Clinic, 2014)

november 29

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till dig som är kund hos oss och som har varit med på resan fram till där vi är idag. Nu

Läs vidare »

februari 28

Det ofattbara händer nu i ett land som vi ser som ett grannland. Vi i rekryterings- och bemanningsbranschen arbetar dagligen med att uppfylla människors mål genom att ge dem arbete,

Läs vidare »

september 11

Hämta och läs hela pressmeddelandet Dreamwork stärker erbjudandet till dig som kund genom att förvärva Lisberg, som sedan mer än 35 år arbetar med Executive Search, Management Assessment och Styrelseutvärderingar.

Läs vidare »

För oss är det personligt.

Vi vill veta vem du är. Mer utförligt än den du beskriver i ditt CV. Rätt erfarenhet och kompetens är så klart viktigt, men inte alltid tillräckliga meriter för att passa in i det lag som en arbetsplats utgör. Erfarna rekryterare vet att de flesta kan tillgodogöra sig kunskaper, men att göra om sin personliga karaktär är betydligt svårare. Att du passar in är en betydligt viktigare framgångsfaktor både för dig och din framtida arbetsgivare.