Karriär & Ledarutveckling

Hur kan vi stötta vid förändringsarbete och trygga en framgångsrik omställning?

Dreamwork fungerar som samarbetspartner för kunderna. Vid omställningar och förändringar blir organisationers behov särskilt tydliga. Därför erbjuder vi även karriär- och ledarutveckling för våra kunder. Vid omställningar kan det betyda att karriären fortsätter hos någon annan, eller att vi tillsammans med kunden hittar en ny roll inom företaget.  Trygghet under processen är en nyckelfråga, så med Dreamwork som samarbetspartner får ni hjälp att säkerställa när ni bör göra vad och varför. Vilka förändringar bör ske inom organisationen för att kunna matcha de förändringar som sker utanför den samma? Hur kan man som arbetsgivare påverka att personalen ser nyttan i förändringarna istället för att fokus läggs på oro och missnöje?

Framgång är ett faktum först när vi har lyckats skapa möjligheter för individen att utvecklas inom eller utanför organisationen samt givit förutsättningar för att organisationens kompetensbank används och nyttjas fullt ut. Att använda detta som plattform, tror vi, skapar en bra grundförutsättning för alla berörda parter och därigenom kan organisationen nå sin fulla potential.

november 29

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till dig som är kund hos oss och som har varit med på resan fram till där vi är idag. Nu

Läs vidare »

februari 28

Det ofattbara händer nu i ett land som vi ser som ett grannland. Vi i rekryterings- och bemanningsbranschen arbetar dagligen med att uppfylla människors mål genom att ge dem arbete,

Läs vidare »

september 11

Hämta och läs hela pressmeddelandet Dreamwork stärker erbjudandet till dig som kund genom att förvärva Lisberg, som sedan mer än 35 år arbetar med Executive Search, Management Assessment och Styrelseutvärderingar.

Läs vidare »

För oss är det personligt.

Vi vill veta vem du är. Mer utförligt än den du beskriver i ditt CV. Rätt erfarenhet och kompetens är så klart viktigt, men inte alltid tillräckliga meriter för att passa in i det lag som en arbetsplats utgör. Erfarna rekryterare vet att de flesta kan tillgodogöra sig kunskaper, men att göra om sin personliga karaktär är betydligt svårare. Att du passar in är en betydligt viktigare framgångsfaktor både för dig och din framtida arbetsgivare.