Management rekrytering

Dreamwork är ett nytänkande rekryterings- och bemanningsföretag. Vi erbjuder management rekrytering som ger tillgång till kompetenta ledare över hela landet. Det finns några enkla anledningar till varför Dreamworks management rekrytering är den bästa på marknaden.

All management rekrytering sker i nära samarbete med kunden och för varje tjänst görs en detaljerad kravprofil. Genom att vara noggrann i förarbetet ökar chansen att hitta ledarprofiler med perfekta förutsättningar att tackla framtidens utmaningar och mål.

Därefter använder Dreamwork en blandning av olika metoder för att ta fram ett lämpligt antal kandidater som stämmer in mot kravprofilen. Vanligen genom en kombination av interna sökningar i vårt egna nätverk av ledare, traditionella externa sökningar och genom headhunters för att lokalisera personer med passande egenskaper, som idag arbetar på andra företag. När antalet kandidater reducerats till en hanterbar skara följer djupintervjuer i flera steg, personlighetstester och noggrann bakgrundsresearch. Parallellt genom hela processen förs en nära dialog med kunden, där vi tillsammans resonerar oss fram till en eller flera personer med perfekta kompetenser.

Kontakta Dreamwork och låt oss berätta mer om hur vi arbetar med management rekrytering, och om hur vi är övertygade om att vi kan hitta framtidens ledare till Er verksamhet.

Management rekrytering och efterföljande incoachning

Efter en management rekrytering är det väldigt viktigt att den dagliga verksamheten återgår till det normala utan att tappa alltför mycket tempo. Med incoachning från Dreamwork blir övergången så smidig som möjlig. Ett stödarbete som uppskattas av både uppdragsgivaren och den rekryterade personen.

Dreamwork – Morgondagens management rekrytering redan idag!

Auktoriserat RekryteringsföretagAuktoriserat BemanningsföretagAuktoriserat Omställningsföretag