Denna annons har löpt ut

Vill du bli vår nya SAS-expert/analytiker på Swedbank/Group Risk?

Balance Sheet Analysis (BSA) är en grupp inom Group Risk Analysis and Modelling, Group Risk med ansvar för stresstester samt analys och modellering av bankens strukturella och strategiska risker.

Viktiga exempel på sådana risker är räntenettorisker, likviditetsrisker samt strukturella FX-risker. Gruppen är också ansvarig för riskkapitalbedömning inom ramen för Pelare 2 inom Baselregelverket och använder och utvecklar economic capital-modeller för analys av dessa risker. BSA gör vidare regelbundet en bedömning av bankens buffertkapitalbehov utifrån dynamiska stresstester via en framåtblickande simulering av balans- och resultaträkning som baseras på makroekonomiska scenarier, samt deltar i såväl externt som internt initierade stresstester. BSA utvecklar och förvaltar även verktygen och modellerna för att genomföra dessa bedömningar.

Swedbank assisterar också ett antal fristående sparbanker med analyser inom området riskkapitalbedömning samt utvecklar och underhåller delvis specifika riskmodeller för detta.

Om rollen

Den vi söker är en person som har en gedigen bakgrund i SAS med en statistik/matematikbakgrund som vill röra sig åt riskanalys-hållet.

Inom BSA:s ansvarsområde ligger att underhålla och vidareutveckla befintliga modeller för stresstester av balansräkningen. Modellerna simulerar kapitalbasen och bankens riskvägda tillgångar under stressade scenarier. Den systemlösning som är utarbetad för detta ändamål är utvecklad på en SAS 9.3-plattform under Linux.

Din roll blir att dels fungera som back-up till den systemansvarige utvecklaren som idag arbetar med design, utveckling, förbättringsarbete, implementering, systemtest samt löpande underhåll av simuleringsapplikationen. Samtidigt skall du sätta dig in i våra stresstest- och riskmodeller för att efter en introduktionsperiod ägna största delen av din tid åt att utveckla dessa och bli en fullfjädrad riskmodellerare/analytiker. 

Kompetenser och färdigheter

  • Har examen inom statistik/matematisk statistik med goda analytiska kunskaper
  • Har minst två års erfarenhet av att arbeta med utveckling i SAS (Base, SAS Macro Language, SQL, STP)
  • Har god kännedom om komponenterna i SAS Intelligence Platform; SAS servrar, Middle-Tier, SAS Klienter (i första hand EG,  SAS Management Console, Information Delivery Portal och DI-studio)
  • Kan orientera sig väl i en Unix/Linux-miljö
  • Känner sig bekväm med att arbeta både med mål av mer långsiktig karaktär såväl som med mer omedelbara ärenden såsom buggfixar och felsökning
  • Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
  • Kunskaper i html och/eller VBA är meriterande
  • Kunskaper i Basel II och övriga bankregelverk är meriterande

Om dig

Som person känner du igen dig i beskrivningen att du är strukturerad och självgående med orientering mot problemlösning. Du ska ha en god förmåga att omsätta krav till fungerande lösningar och vana av att analysera problem på självständig basis. Du är även en driven och social person med goda kommunikativa egenskaper. 

Att arbeta på Swedbank/Group Risk

BSA erbjuder en utmanande och utvecklande miljö, med varierande arbetsuppgifter och där du dessutom får stor frihet under ansvar och arbeta med engagerade kollegor. Hos oss blir du en viktig kugge i vårt långsiktiga arbete att bli ännu bättre inom riskområdet. Du får en unik möjlighet till att vara med från starten i utvecklingen av nya metoder och modeller inom risk. Du kommer att få en ännu bättre inblick i hur en bank fungerar, riskanalys och modellering, makroekonomins påverkan på finansiella marknader och mycket mer. 

Din arbetsplats blir på vårt nybyggda huvudkontor i Sundbyberg i Stockholm.

Ansökan

Ansvarig rekryteringskonsult är Christina Strandelin.

Kontaktuppgifter:

christina.strandelin@titanit.se

+46 708 555838

Could not find Intelliplan ID for job.
Företag
Swedbank AB
Antal platser
1 st
Område
IT
Plats
Stockholm
Sista ansökningsdag
Ansökningstiden har passerat
Ansökningstiden har passerat
För oss är det personligt.

Vi vill veta vem du är. Mer utförligt än den du beskriver i ditt CV. Rätt erfarenhet och kompetens är så klart viktigt, men inte alltid tillräckliga meriter för att passa in i det lag som en arbetsplats utgör. Erfarna rekryterare vet att de flesta kan tillgodogöra sig kunskaper, men att göra om sin personliga karaktär är betydligt svårare. Att du passar in är en betydligt viktigare framgångsfaktor både för dig och din framtida arbetsgivare.