Interimschef

Anlita en interimschef från Dreamwork för att få en skräddarsydd lösning, som verkar inom organisationen tills behovet inte längre finns där. Välkommen!

En interimschef är en person som tillfälligt kliver in ett företag för att fylla ett ökat kompetensbehov under en tidsbegränsad period. Det finns många olika anledningar till varför ett sådant behov kan uppstå. Det kan bland annat uppstå under en omorganisation, när en rekrytering drar ut på tiden eller inför ett nyckelbeslut som på grund av sin komplexitet inte kan bedömas av den befintliga ledningen.

Anlita en interimschef från Dreamwork för att få en skräddarsydd lösning av en tillfällig ledare, som verkar inom organisationen tills behovet inte längre finns där. När beslutet är taget eller problemet blivit avhjälpt, lämnar en interimschef tillbaka ansvaret till den tidigare ledningen, eller till den tillsatta efterträdaren. Att anlita en interimschef har vuxit i popularitet eftersom det är det mest flexibla och kostnadseffektiva sättet att ta hand om situationer av tillfällig karaktär.

Dreamwork – Kompetenta och flexibla interimschefer

Dreamwork hittar en skräddarsydd interimschef till varje tänkbar situation. Med lång erfarenhet av interim management har vi tillgång till ett stort nätverk av högpresterande ledarkaraktärer. Personer med lång branscherfarenhet som frodas av att arbeta i intensiva projekt under en kortare period.

Med en platt organisation har Dreamwork en av marknadens kortaste reaktionstider. Inom loppet av några dagar ser vi till att en kompetent interimschef finns på plats för att sätta sig in i den uppkomna situationen. Som oberoende aktör kan en interimschef från Dreamwork bedöma saker på rätt grunder. Med ett klarsynt synsätt kan personen ta konkreta beslut utan att vara fastlåst i gamla värderingar.

Dreamwork ställer högra krav på alla sina interimschefer. Vid sidan av erfarenhet och sakkunskap anlitas enbart effektiva personer som håller en hög professionell standard, och som har en aktuell erfarenhet av framgångsrikt interimsarbete.

Kontakta Dreamwork för en djupare diskussion om hur en interimschef kan vara en optimal lösning.

Chef

Chef

Finance

Finance

Marknad & Försäljning

Marknad & Försäljning

Engineering

Engineering

IT/Tech

IT/Tech

november 29

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till dig som är kund hos oss och som har varit med på resan fram till där vi är idag. Nu

Läs vidare »

februari 28

Det ofattbara händer nu i ett land som vi ser som ett grannland. Vi i rekryterings- och bemanningsbranschen arbetar dagligen med att uppfylla människors mål genom att ge dem arbete,

Läs vidare »

september 11

Hämta och läs hela pressmeddelandet Dreamwork stärker erbjudandet till dig som kund genom att förvärva Lisberg, som sedan mer än 35 år arbetar med Executive Search, Management Assessment och Styrelseutvärderingar.

Läs vidare »

För oss är det personligt.

Vi vill veta vem du är. Mer utförligt än den du beskriver i ditt CV. Rätt erfarenhet och kompetens är så klart viktigt, men inte alltid tillräckliga meriter för att passa in i det lag som en arbetsplats utgör. Erfarna rekryterare vet att de flesta kan tillgodogöra sig kunskaper, men att göra om sin personliga karaktär är betydligt svårare. Att du passar in är en betydligt viktigare framgångsfaktor både för dig och din framtida arbetsgivare.