Dreamwork

som headhuntingföretag

Dreamwork är ett av branschens ledande headhuntingföretag. Med det menas att vi, parallellt med traditionell rekrytering, aktivt söker efter personer som inte självmant skulle söka ett utannonserat arbete.

Vid rekrytering av framförallt kvalificerade tjänster händer det ibland att ingen av de sökande har rätt profil eller bakgrund. En riktigt komplex tjänst kan innebära att bara ett fåtal personer i hela landet är kvalificerade för den. I ett sådant läge kan ett headhuntingföretag göra hela skillnaden.

Med ett stort nätverk som utgångspunkt rör sig en headhunter, med stor diskretion, utanför radarn. Scoutar marknaden för att hitta personer som redan idag har en liknande tjänst, hos ett annat företag. För att kunna göra ett bra arbete åt ett headhuntingföretag krävs speciella egenskaper.

  • Ett stort och pålitligt nätverk för att kunna söka rätt på kvalificerade personer som har relevanta kunskaper.
  • Relevant branscherfarenhet för att kunna bedöma en persons faktiska kunskaper, utifrån de utmaningar och svårigheter som tjänsten innebär.
  • Stor fingertoppskänsla för att veta vad som triggar en person att byta arbetsgivare i form av framtida karriärsmöjligheter, ekonomisk ersättning eller annat.

Sveriges bästa headhuntingföretag

Hos Dreamwork finns headhunters som har lång erfarenhet av framgångsrik rekrytering för komplexa tjänster.

Alla headhunters i Stockholm som arbetar åt Dreamwork har lång erfarenhet av framgångsrik rekrytering för kvalificerade tjänster. Nätverkande personer som på ett diskret sätt ser till att finnas i de sammanhang där lämpliga kandidater cirkulerar.

Kontakta Dreamwork för en närmare förklaring om hur vi arbetar som headhuntingföretag, och om hur våra headhunters kan leta rätt på de mest svårfunna av kompetenser.

Välkommen till Dreamwork – Ett headhuntingföretag i tiden!

Auktoriserat RekryteringsföretagAuktoriserat BemanningsföretagAuktoriserat Omställningsföretag