Nordic Flanges Group

Vad våra kunder säger om oss


Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/dreamwork/dreamwork.se/wp-content/themes/dwbase/template-parts/func/reference.php on line 6

Processen gick snabbt och vi fick ständig återkoppling på vart vi befann oss i processen hela vägen fram till mötet med slutkandidaterna

I samarbetet med Dreamworks rekryteringskonsult kände vi oss trygga hela vägen. Direkt från start i processen fick vi ett bra förtroendegivande intryck som antydde att det fanns en förståelse för vad vi sökte för typ av ny kollega. För oss handlar en rekrytering om mycket mer än att enbart få in rätt kompetens som kan hantera en viss typ av frågor, det ska också vara en person som passar in i vår organisation. Det faktum att rekryteringskonsulten förstod oss och vad vi sökte efter effektiviserade processen genom att kunna motivera för oss varför eller varför inte en kandidat skulle passa för och hos oss.

Vi uppskattade också den kontinuerliga återkopplingen som vi löpande fick från rekryteringskonsulten. Det gjorde att vi ständigt kände oss delaktiga i vart vi befann oss i processen hela vägen fram till att vi själva fick träffa slutkandidaterna.

Frederik von Sterneck - CEO, Nordic Flanges Group AB
Auktoriserat RekryteringsföretagAuktoriserat BemanningsföretagAuktoriserat Omställningsföretag