Projektledare Turism & Gastronomi

Placering: Malmö

Tourism In Skåne logotyp

Projektledare Turism & Gastronomi

Sista ansökningsdag har passerat

Kort om tjänsten

Tourism in Skåne vill, med projektet The Gastrolution of Skåne, fokusera på evenemang kopplade till den lokala/regionala maten och drycken. Syftet är att stimulera innovation och utveckling av befintliga och nya lokala mat- och dryckesevenemang och göra dem tillgängliga och attraktiva för den internationella besökaren genom digitalisering och marknadsföring.

Till detta projekt söker vi nu en erfaren projektledare som brinner för den skånska mat- och dryckeskulturen och som under tre år vill jobba med att stärka Skånes internationella konkurrenskraft som mat- och dryckesdestination.

Om verksamheten

Tourism In Skåne AB är Skånes regionala marknadsförings- och destinationsutvecklingsbolag med uppdraget att
främja turismen och besöksnäringen. Genom sitt arbete ska bolaget bidra till en ökad tillväxt i Skåne. Bolaget är, tillsammans med Event in Skåne AB, Film i Skåne AB och Invest in Skåne AB, en del av marknadskoncernen Business Region Skåne AB som ägs av Region Skåne (85 %) och Kommunförbundet Skåne (15 %).

Tourism in Skånes uppdrag omfattar två spår; destinationsutveckling och marknadsföring. Utvecklingsarbetet riktas mot den skånska besöksnäringen och offentliga aktörer i Skåne medan marknadsföringen riktas mot utvalda målgrupper på prioriterade utlandsmarknader. Den långsiktiga strategin för besöksnäringen, Collaborative Tourism – Strategi 2020, ska leda till att Skåne är en långsiktigt hållbar och professionell destination. Strategin, som togs fram 2012, pekar ut de skiften som krävs för att Skåne ska utvecklas som destination. För att nå de långsiktiga tillväxtmålen krävs att destinationen är näringslivsdriven och digitaliserad. Även internationalisering och innovation är viktiga framgångsfaktorer, liksom att ha ett lärande och inspirerande förhållningssätt.

Läs mer här: www.tourisminskane.com

Mer om tjänsten

Projektets fokus är att identifiera och utveckla befintliga mat- och dryckesevenemang samt stimulera och inspirera till nya upplevelser med bas i det befintliga småskaliga mathantverket och Skånes odlings- och skördesäsonger.

Projektet ska leda till ett hållbart företagande med ökad lönsamhet och sysselsättning för landsbygdsbaserade företag samt en ökad konsumtion och efterfrågan av mat- och dryckesupplevelser. Detta genom att aktörer och företag får kunskap om och tillgång till nya målgrupper, utvecklar nya säsonger, nya evenemang samt nya innovativa produkter. Man kommer också att få lära sig mer om nya metoder för marknadsföring och hur man kan arbeta digitalt för att utveckla sina verksamheter.

Projektledaren har ansvaret att leda projektet samt samordna, initiera, planera och koordinera insatserna.

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
* Kartläggning och behovsinventering av samtliga befintliga återkommande mat- och dryckesevenemang i Skåne. Identifiering av evenemang som har potential att utvecklas för den internationella marknaden samt öka tillgängligheten.
* Identifiera goda och inspirerande exempel – svenska och internationella – på lyckade evenemang samt sprida kunskap om dessa.
* Leda den kunskapsboost man kommer att ge identifierade arrangörer och aktörer inom mat och dryckesevenemang med syfte att växa internationellt. Det kan exempelvis handla om ökad kunskap inom målgrupper och marknader, digitalisering, hållbar utveckling, innovation, trender, hur man kan använda storytelling och interaktion med besökaren mm
* Skapa mötesplatser med syfte att inspirera till idégenerering och innovation.
* Samarbete med Visit Swedens nationella projekt ”Exportprogram för Sveriges måltidsturism” bearbeta internationella marknader för att öka antalet besökare till de skånska evenemangen.

Detta är en tidsbegränsad tjänst som sträcker sig över de tre år projektet beräknas fortgå. Du blir anställd av Tourism i Skåne till sommaren 2021.

Din profil

Du är en erfaren projektledare och är van att arbeta med marknadsinriktade insatser, du tänker innovativt och har god förståelse för digital marknadsföring och spridning av budskap.
Spetskompetens kring mat- och dryck samt har erfarenhet av att driva utveckling/evenemang kring mat- och dryckesupplevelser är starkt meriterande. Troligen har du arbetat i besöksnäringen.

Du jobbar gärna både strategiskt och operativt och du kommunicerar på många olika plan, exempelvis med tjänstepersoner i Skånes 33 kommuner, enskilda aktörer inom besöksnäringen, evenemangsarrangörer, Jordbruksverkets och andra myndigheters representanter samt andra intressenter.

Du kommunicerar väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Ansökan

Du är välkommen att söka tjänsten via Dreamworks hemsida, www.dreamwork.com med bifogat CV och personligt brev. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot några ansökningar via mail. Vi arbetar med löpande urval, sök gärna tjänsten redan idag och senast 10 juni. Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Lena Lilliér på Dreamwork 040-660 12 17, alternativt lena.lillier@dreamwork.com

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.

ISO 9001Auktoriserat RekryteringsföretagAuktoriserat BemanningsföretagAuktoriserat Omställningsföretag