Projektledare projektering

Placering: Stockholm

Cantera IT-partner AB logotyp

Projektledare projektering

Sista ansökningsdag har passerat

Kort om tjänsten

Vet du med dig att du är driven och ambitiös?
Har du mycket god teknisk kompetens?
Trivs du med att ställas inför nya utmaningar och förstår vikten av att sätta kunden i fokus? Stämmer det?
Då är det dig som Cantera IT-partner söker!

Om verksamheten

Framgångssagan började redan 1998, men då ingick Cantera IT-partner i INVID-koncernen.
Under årens lopp har vi tillsammans med våra kunder vuxit till en stark IT-leverantör i vår region med visionen att fylla behovet på marknaden
av en IT-återförsäljare som kan tillgodose alla kundens behov och utvecklas i takt med samhället.
Vi erbjuder närhet och förståelse för den lokala marknaden och hjälper små och medelstora företag att dra nytta av smarta IT-lösningar. Med ett brett utbud inom både tjänster och produktförsörjning tillsammans med bred kompetens ger det oss mycket goda förutsättningar att tillgodose våra kunders önskemål och behov inom IT-området.
Cantera IT-partner har fokus på verksamhetsområdena:
Drift, infrastruktur, produktförsörjning och bekymmersfri IT.

Läs gärna mer om oss på:
www.cantera.se

Mer om tjänsten

Som projektledare har du ett helhetsansvar för projektet från utredning,
planering och byggande fram till avslut och överlämning till drift och underhåll.
Du ansvar för tid, budget och innehåll i projektet och leder specialister, konsulter och entreprenörer.
– Mer konkret innebär det att du ansvarar för upprättande av tidplaner, budget och kalkyler, kontrollplaner, systematisk kravhantering samt leder projektörer och entreprenörer utifrån gällande regler inom arbetsmiljö och säkerhet. Du ansvarar även för att ta fram förfrågningsunderlag, medverkan vid värderingar av anbud och att vid projektavslut överlämna anläggningen till förvaltning
Tjänsten som projektledare avser vägprojekt under huvudsakligen projekteringsskedena framtagandet av vägplaner, systemhandlingar, utredningar och andra projekteringshandlingar samt förfrågningsunderlag för kommande entreprenader. Betoningen ligger på vägplaneskedet. I uppdraget ingår även, att som biträdande projektledare, säkra att processen för vägplan efterlevs i projekt där sådant stöd behövs. Tjänstens innebär att du för kunds räkning fungerar som projektledare avseende projektering. Arbetet bedrivs i projektform där du samverkar med interna specialister och externa aktörer. I många sammanhang står du i centrum för frågor knutna till planerings-, projekterings- och entreprenadverksamhet. En del i arbetet är kommunikation med berörda kunder och samråd med andra myndigheter. Du kan även vara biträdande projektledare i projekt i vägplaneskedet då du stöttar projektet med gedigen kunskap i planprocessen. Som en del i projektledningen ska du vara ett stöd i den dagliga kontakten med projektör med syftet att underlätta samarbetet i projektet.

Arbetsuppgifterna består av att:
Samordna och driva genomförandet av Vägplaner enligt Väglagen.
Samordna och leda arbetet med att ta fram miljökonsekvensbeskrivningar för vägplaner och få dem godkända av Länsstyrelsen.
Vid behov samarbeta med kommuner i deras detaljplaneprocess.
Samordna och leda arbetet med att ta fram granskningshandlingar såsom planbeskrivningar, ritningar och samrådsredogörelse.
Samordna och leda arbetet med att ta fram tekniska utredningar och systembeskrivningar.
Upprättande av tidplaner, kalkyler och prognoser, kontrollprogram, riskhantering.
Delta i upprättandet av kalkyler och budget i samråd med projektledare och projekteringsledning.
Stödja engagerade projekterande konsulter att kartlägga och värdera risker.
Medverka vid planering och genomförande av osäkerhetsanalyser enligt successivprincipen.
Upprätta förslag till upphandlingsdokument såsom exempelvis UB och AF.
Delta i upprättandet av framtagande och entreprenadupphandlingar.
Genomföra möten med markägare i samrådsprocessen.

Din profil

Kompetenskrav

Minst 4 års sammanlagd erfarenhet av projekt- eller projekteringsledning i vägprojekts projekteringsskeden (plan/systemhandling/förfrågningsunderlag) under den senaste 6-årsperioden från någon eller flera av nedanstående roller.
(Dessa uppdrag skall ha varit på minst 50%, av en heltidstjänst.)
• Projekteringsledare (hos beställare).
• Projektledare (hos beställare).
• Delprojektledare (hos beställare).
• Uppdragsledare (konsult).

Vidare så krävs körkort för personbil samt att du är väl förtrogen med AB 04, ABT 06 och ABK 09.

Ansökan

I den här rekryteringen samarbetar Cantera IT-partner AB med Dreamwork.
Du är välkommen att söka tjänsten via Dreamworks hemsida, www.dreamwork.com med bifogat CV och personligt brev.
Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot några ansökningar via mail. Vi arbetar med löpande urval och kort ansökningstid så sök gärna tjänsten redan idag dock senast den 18 januari!

Tillträde enligt ö.k.

Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Petra Axvigg på Dreamwork:
Email: petra.axvigg@dreamwork.se alternativt tfn: 08-446 47 00

ISO 9001Auktoriserat RekryteringsföretagAuktoriserat BemanningsföretagAuktoriserat Omställningsföretag