Produktionschef/Fabrikschef på Aqua Nobel

Placering: Helsingborg

Aqua Nobel logotyp

Produktionschef/Fabrikschef på Aqua Nobel

Sista ansökningsdag har passerat

Om Bolaget
Aqua Nobel källa ligger i Mörarp på 105 meters djup. Vattnet har under 100 år vandrat och renats genom sandsten, morän, skiffer och gnejs för att slutligen nå källan där det tappas upp helt rent och utan yttre påverkan.
Detta är vår produkt och vårt DNA, och det skiljer oss från andra vatten, inte minst smakmässigt.
Vi arbetar med en produkt i världsklass och därför strävar vi efter att den ska vara precis lika bra när den når konsumenten. Därför ligger vår fabrik rakt ovanför källan, så det blir inga transporter via pipelines eller tankbil. Vår fabrik är också eko-certifierad och vår smaksättning bara gjord med ekologisk fruktjuice och naturliga aromer.

Om Tjänsten
Fokus för tjänsten är att driva verksamheten, ofta ända ner på detaljnivå för att kunna effektivisera och eftersträva en ständig förbättring. Du rapporterar till VD som är marknadsorienterad. Rollen som produktionschef är till stor del operativ och en stor del av tiden läggs i verksamheten för att lösa problem som kan uppstå.
De är idag nio anställda på företaget, en ny produktionslinje håller på att installeras och med den kommer verksamheten att utökas. Det ingår även en hel del administration, bland annat kontakt och koordinering av leverantörer samt tillstånd. Export administration då Aqua Nobel lägger mycket fokus mot USA marknaden.

Dina ansvar
• Ansvarar för att tilldelat ansvarsområde följer verksamhetssystem, lagar, förordningar, avtal, praxis, mål och policys.
• Ha övergripande ansvar för planeringen av maskiner, personal och materialförsörjning samt uppföljning av den samma.
• Ansvarar för personal och övriga resurser i tilldelat ansvarsområde.
• Tillse att personalen har rätt kompetens.
• Representera företaget i fackliga och för det operativa ansvaret för arbetsmiljö, brandskydd samt den yttre miljön
• Ansvarar för att verksamheten bedrivs så kostnadseffektivt som möjligt, Ta fram budget.
• Ansvar för underhållsavtal och löpande underhåll av befintlig maskinpark.
• Ansvar för planering av maskininvesteringar, anskaffningsförslag samt genomförande av dessa

Du blir medlem i ledningsgruppen och förväntas ha en helhetssyn för företagets bästa. Representera företaget och vara lojal mot fattade beslut. Fastställa och följa upp verksamhetsmål, policys etc. Vara insatt i företagets affärsplan och andra styrande dokument.

Din profil

Vi söker dig som är driven och har tidigare erfarenhet av produktionsledning. Du som söker har en god samarbetsförmåga och lägger stor vikt vid att bygga och behålla goda relationer. Du drivs av att lösa problem, motivera andra och skapa ett positivt arbetsklimat för dina medarbetare. Ditt arbetssätt är coachande och närvarande samtidigt som du är bra på att delegera och har förmågan att utveckla flöden. Du har en analytisk förmåga och kan sätta upp tydliga mål samt implementera dessa i verksamheten.

Övriga kunskaper som är meriterande.
• Implementering av kvalitetssystem.
• Vatten erfarenhet.
• Livsmedels erfarenhet.
• Lean, 5-S
• Projekt beredning, kostnadsplanering.
• Personalplanering.
• BAM certifiering. (Bättre arbetsmiljö)
• Export, tull, skatt och logistik.
• Affärssystemet Pyramid.

Ansökan

Välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV och din ansökan så snart som möjligt. Urvalsprocessen sker löpande.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.

ISO 9001Auktoriserat RekryteringsföretagAuktoriserat BemanningsföretagAuktoriserat Omställningsföretag