HR chef till kommun i Södra Stockholm.

Placering: Stockholm

Dreamwork Scandinavia AB logotyp

HR chef till kommun i Södra Stockholm.

Sista ansökningsdag har passerat

Omfattning: Heltid
Anställningsform: Visstidsanställning

Personalkontorets huvuduppgift är att stödja kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommunledning med arbetsgivarfrågor samt att ge stöd till chefer i övriga verksamheter.

Uppdraget som personalchef är att vara den drivande och samordnande funktionen inom HR-området som helhet och alla dess delar. Personalchefen leder arbetet med samtliga HR-processer så som arbetsrätt, rekrytering, löner, pensionsfrågor, arbetsmiljö, hälsofrämjande arbete, rehabilitering och bibehålla de goda fackliga relationerna.

Personalchefen:

har det övergripande ansvaret för kommunens samtliga lön- och HR-processer samtidigt som personalchefen förväntas ta en operativ roll i många frågor. Personalchefens uppdrag att leda personalavdelningen innebär att skapa förutsättningar för att vara en god arbetsgivare som stärker kommunens arbetsgivarvarumärke.
ansvarar för att leda, samordna och stödja kontorens arbete inom HR-området. Personalchefen driver arbetet utifrån organisationens förutsättningar och behov.
har budget- och personalansvar för 5 medarbetare. Personalchefen leder personalavdelningen som består av tre HR-konsulter samt två löneadministratörer. Personalchefen har personal- och ekonomiansvar för personalkontoret. Personalchefen rapporterar till kommundirektören och ingår i dennes ledningsgrupp där Personalchefen bidrar till helheten.

Nu söker vi en erfaren HR chef för ett uppdrag inom en kommun i södra Stockholm.
Omfattning: Heltid 100%
Start: Juni 2022
Längd: 2022 12 30, eventuellt längre.

Om verksamheten

Du blir anställd av Dreamwork, alternativt finns möjlighet att fakturera från eget bolag.

Din profil

Vi söker en kvalificerad HR chef.

Du skall uppfylla nedan kriterier:

- Akademisk utbildning som personalvetare eller annan utbildning som bedöms som likvärdig.
- Minst två års erfarenhet av kvalificerat brett HR-arbete, inom kommunsektorn
- Erfarenhet av rollen som HR-chef

Vidare vara engagerande och entusiasmerande HR-chef som har många års erfarenhet av mycket gott ledarskap inom området och inom kommunsektorn enligt ovan.

- Ha erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete genom att skapa engagemang och delaktighet.
- Ha erfarenhet av arbete med att utveckla processer och arbetssätt.
- Ha mycket god kunskap inom arbetsrätt och god förhandlingsvana
- Uppnå mål och resultat,
- Ha förmåga att se helheten och arbetar lyhört tillsammans med chefer och kollegor
- Ha ett högt eget driv och ser möjligheter till utveckling.

Mer om tjänsten

Personalchefen ansvarar för att driva och utveckla personalpolitiska frågor inom Nykvarns kommun och på så sätt bidra till att verksamheten utvecklas och når sina mål.

Personalchefen:

Leder kommunens personalkontor och säkerställer ett professionellt stöd till organisationens chefer och verksamheter i HR- och lönefrågor. Du har ett coachande förhållningssätt och stöttar chefer inom hela arbetsgivarområdet. Utvecklar och ansvarar för de gemensamma HR-processerna. Är systemägare för de löne- och HR-system som används i kommunen; Heroma.

Är inom sin roll arbetsgivarrepresentant och ansvarar för förhandlingar med arbetstagarorganisationer; medverkar till en god samverkan med de fackliga organisationerna. Du står även för den arbetsrättsliga expertisen och har en rådgivande roll samt tolkar de lagar och regler arbetsgivare har att förhålla sig till. Har ett coachande ledarskap och utgör ett aktivt stöd till företagets chefer. Personalchefen tar fram processer, informerar och utbildar chefer inom specifika områden.

Andra arbetsuppgifter som ingår i Personalchefens ansvar är att samordna och bereda ärenden till personalutskott, ansvara för kollektivavtal, policys, riktlinjer och tvisteförhandlingar. Att representera kommunen i olika HR- nätverk

Ansökan

Välkommen at söka via länken i annonsen. Urvalet kommer ske löpande.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.

Vill du veta mer om tjänsten?

Välkommen att kontakta oss för mer information om tjänsten.

Porträttfoto Jörgen Piontek

Jörgen Piontek
Affärsområdeschef

076 - 014 88 27

Auktoriserat RekryteringsföretagAuktoriserat BemanningsföretagAuktoriserat Omställningsföretag