Erfaren CFO till Region Stockholm

Placering: Stockholm

Dreamwork Scandinavia AB logotyp

Erfaren CFO till Region Stockholm

Sista ansökningsdag har passerat

Omfattning: Heltid
Anställningsform: Visstidsanställning

Du blir anställd av Dreamwork, alternativt så finns möjligheten att fakturera från eget bolag.

Nu söker vi en erfaren CFO för ett mycket spännande uppdrag hos Region Stockholm.
Omfattning: Heltid 100%
Start: Så snart som möjligt
Längd: 6 månader, eventuellt längre.

Din profil

Krav bakgrund
• Lämplig akademisk examen, exempelvis civilekonom eller industriell ekonomi
• Minst 15 års arbete som ekonomichef/CFO

Krav erfarenhet
Du bör ha erfarenhet av flera eller de flesta av följande frågor:
• bygga och transformera ekonomisk styrning, planering och uppföljning i en liknande organisation
• bygga upp eller transformera organisation för ekonomisk styrning och uppföljning
• budget, ekonomisk uppföljning och prissättning i serviceorganisation
• budgetering inom it-leveranser
• Genomförande av turnaround i större organisation
• Kunskaper om utformning av it-stöd för ekonomisk styrning, exempelvis tidigare chef över CIO, systemansvar inom
området

Mer om tjänsten

- Interim CFO rapporterar direkt till förvaltningschef och stödjer förvaltningschefen i utveckling av organisationens ekonomiska planering, styrning och uppföljning och bidrar därmed till att säkerställa att regionfullmäktiges mål uppnås inom beslutad budget och att rapporteringen om verksamheten är tillförlitlig och rättvisande.

I uppgifterna ingår att:
- Formulera specifika, mätbara/uppföljningsbara mål för utveckling av budget, prissättning, fakturering samt ekonomisk
uppföljning
- Se över modeller och metoder för budgetering, uppföljning och prissättning och uppföljning
- Se över organisation och rollfördelning inom förvaltningens ekonomiarbete
- Koordinera de olika avdelningarnas arbete med ekonomisk planering och uppföljning
- Koordinera olika roller och funktioner inom förvaltningens ekonomiarbete i nuvarande organisation (exempelvis
ekonomi/controlling, redovisning, bokslut, systemförvaltning)
- Se över, förenkla och utveckla förvaltningens modell för budgetering, internprissättning och hantering av
förvaltningsgemensamma kostnader.

Vill du veta mer om tjänsten?

Välkommen att kontakta oss för mer information om tjänsten.

Porträttfoto Jörgen Piontek

Jörgen Piontek
Affärsområdeschef

076 - 014 88 27

Auktoriserat RekryteringsföretagAuktoriserat BemanningsföretagAuktoriserat Omställningsföretag