Sparbanken Öresund är nu Swedbank

När Sparbanken Öresund blev Swedbank

Dreamwork hade förmånen att vara leverantör till Swedbank under sammanslagningen med den lokala banken Sparbanken Öresund. Uppdraget bestod i att lösa Swedbanks stora och varierande resursbehov, för att konvertera kunder från Sparbanken Öresund till Swedbank och samtidigt se till att kunderna var nöjda och problemfria.

Rollerna för den inhyrda personalen var mycket varierade, men majoriteten arbetade med  det ”BackOffice arbete” som behövde göras. Till viss del har även mer analyserande befattningar tillsatts. Stora svängningar och varierande besked har kännetecknat projektet vilket krävt maximal flexibilitet, för såväl tillsättning och hanteringen av anställda konsulter. Till detta kommer att Dreamwork arbetar med omställningen av den personal, som sagts upp.

Framgångsfaktor i samarbetet har varit Dreamworks ISO-standardiserade och väl utarbetade grundprocess för bemanning. Dreamwork har drivit arbetet med att, tillsammans med Swedbank, bygga upp och skräddarsy rutiner för uppföljning, fakturering, administration, sekretess/säkerhet m.m.

”Det har varit en väldigt intensiv period och Dreamwork har varit en mycket värdefull samarbetspart i denna transformation. Vi har alltid haft en öppen dialog och upplever dem som professionella och flexibla med ett agilt förhållningssätt i sin projektledning. Vi fick bra kandidater presenterade för oss och de inhyrda konsulterna upplever vi alltid har presterat mycket bra och alltid har haft våra kunder i fokus. Av de personer som vi har behövt säga upp har de flesta redan påbörjat en ny karriär.”

– Säger Bo Gustav Snygg, HR Partner, Swedbank

Dreamwork och Swedbank arbetar med rutinmässiga mötesforum och stående agendor. Under perioden oktober 2014 fram till siste januari 2015 har följande rekryteringsaktiviteter utförts;

  • 3 260 Ansökningar
  • 38 ”VIP-ansökningar”
  • 3 260  Lästa ansökningar
  • 285  Telefonintervjuer
  • 190  Intervjuer
  • 330  Referenssamtal
  • 120  Kontrakterade (Varav 13 kontrakterade ”VIP”)
  • 2  Avslutade konsulter
ISO 9001Auktoriserat RekryteringsföretagAuktoriserat BemanningsföretagAuktoriserat Omställningsföretag