Rekrytering

inom Finance

Rekrytering inom Finance

För oss handlar en rekrytering om mer än att enbart hitta rätt kompetenser till rätt uppdrag, det handlar också om att hitta rätt person för rätt organisation. Vi har sedan 2006 rekryterat personal inom Ekonomi & Finans och har därför lång erfarenhet av vilka specifika krav som ställs på medarbetare inom området, men vi har likaså kännedom och känslan för att se vilka egenskaper som krävs för ett gott samarbete.

Vi stöttar er som kund genom att förse er med den kompetens er organisation behöver, så att ni kan lägga er tid på det ni är allra bäst på – driva och utveckla er verksamhet framåt. Med hjälp av väl utarbetade rekryteringsprocesser arbetar vi för att säkerställa professionalitet, kvalitet och tydlighet för både er som kund respektive kandidat. På detta vis skapar vi de bästa möjliga förutsättningarna för en lyckad rekrytering där både kandidat och organisation trivs med varandra.

Vi är specialister på Finance-specialister

Våra rekryteringskonsulter inom Finance har utöver HR-specialisering dessutom egen erfarenhet av branschen. Därigenom har vi både erfarenheten, förståelsen och nätverket som ger er ett försprång i processen att finna era nya kollegor. Våra rekryterare följer er genom hela processen och arbetar naturligtvis konfidentiellt.

Genom våra rekryteringsprocesser, stora nätverk och våra rekryteringsspecialisters erfarenhet hittar och kvalitetssäkrar vi de kandidater som har förmågan att göra skillnad för er organisation.

Jag har hög tilltro till Dreamwork och deras förmåga att rekrytera inom chefsegmentet.

Dreamwork har hjälpt oss att rekrytera flera roller i bolaget, nu senast en Ekonomichef. Vi upplevde det som en väl fungerande process som var smidig och enkel att ta sig igenom. De presenterade kandidaterna stämde väl in på vår kravprofil och ni kompletterade även detta med en kandidat som skiljde sig något kompetensmässigt. Det tyckte jag var väldigt bra då det utmanade oss i vad vi faktiskt sökte och behövde.

Dreamwork har alltid haft ett professionellt och öppet bemötande, åt både mig som kund men även när jag själv varit kandidat i era processer. Därför upplever jag Dreamwork som ett seriöst företag med väldigt duktiga medarbetare.

På kort tid har Dreamwork lyckats att få fram rätt kandidater utifrån vad vi eftersökt, vilket är vad jag uppskattat mest. Jag har hög tilltro till Dreamwork och deras förmåga att rekrytera inom chefsegmentet.

Anders Sällström - VD, GDL Anläggning & Miljö AB

Rekrytering inom Finance

För oss handlar en rekrytering om mer än att enbart hitta rätt kompetenser till rätt uppdrag, det handlar också om att hitta rätt person för rätt organisation. Vi har sedan 2006 rekryterat personal inom Ekonomi & Finans och har därför lång erfarenhet av vilka specifika krav som ställs på medarbetare inom området, men vi har likaså kännedom och känslan för att se vilka egenskaper som krävs för ett gott samarbete.

Vi stöttar er som kund genom att förse er med den kompetens er organisation behöver, så att ni kan lägga er tid på det ni är allra bäst på – driva och utveckla er verksamhet framåt. Med hjälp av väl utarbetade rekryteringsprocesser arbetar vi för att säkerställa professionalitet, kvalitet och tydlighet för både er som kund respektive kandidat. På detta vis skapar vi de bästa möjliga förutsättningarna för en lyckad rekrytering där både kandidat och organisation trivs med varandra.

Vi är specialister på Finance-specialister

Våra rekryteringskonsulter inom Finance har utöver HR-specialisering dessutom egen erfarenhet av branschen. Därigenom har vi både erfarenheten, förståelsen och nätverket som ger er ett försprång i processen att finna era nya kollegor. Våra rekryterare följer er genom hela processen och arbetar naturligtvis konfidentiellt.

Genom våra rekryteringsprocesser, stora nätverk och våra rekryteringsspecialisters erfarenhet hittar och kvalitetssäkrar vi de kandidater som har förmågan att göra skillnad för er organisation.

Jag har hög tilltro till Dreamwork och deras förmåga att rekrytera inom chefsegmentet.

Dreamwork har hjälpt oss att rekrytera flera roller i bolaget, nu senast en Ekonomichef. Vi upplevde det som en väl fungerande process som var smidig och enkel att ta sig igenom. De presenterade kandidaterna stämde väl in på vår kravprofil och ni kompletterade även detta med en kandidat som skiljde sig något kompetensmässigt. Det tyckte jag var väldigt bra då det utmanade oss i vad vi faktiskt sökte och behövde.

Dreamwork har alltid haft ett professionellt och öppet bemötande, åt både mig som kund men även när jag själv varit kandidat i era processer. Därför upplever jag Dreamwork som ett seriöst företag med väldigt duktiga medarbetare.

På kort tid har Dreamwork lyckats att få fram rätt kandidater utifrån vad vi eftersökt, vilket är vad jag uppskattat mest. Jag har hög tilltro till Dreamwork och deras förmåga att rekrytera inom chefsegmentet.

Anders Sällström - VD, GDL Anläggning & Miljö AB
Auktoriserat RekryteringsföretagAuktoriserat BemanningsföretagAuktoriserat Omställningsföretag