Logo_CavotecInspiredEngin

Ständig tillgång till rätt kompetens, en framgångsfaktor för Cavotec Connectors

”Kunskap om vår företagskultur och vårt behov av framtida kompetenser, gör Dreamwork till en strategisk partner för oss snarare än en traditionell leverantör av kandidater mot en kravspec.”

– Staffan Wester, VD, Cavotec Connectors

Så här beskriver vd Staffan Wester samarbetet:

”Utmaningen för oss är att ta tillvara på styrkan och flexibiliteten i den entreprenörskultur som finns på företaget samtidigt som en industrialiseringsprocess i tillväxt medför att behovet av struktur och stabilitet ökar markant.  Vi måste ha ett kontinuerligt perspektiv på att återanvända tekniska lösningar och arbetsprocesser när våra volymer växer så att vi långsiktigt kan möta konkurrens och motivera vår existens. Vi måste sträva efter att vara lite bättre än alla andra – hela tiden. ”I detta arbete har Dreamwork varit en viktig partner för oss, då tillgången på rätt kompetens är av yttersta vikt för oss. – Ett litet företag har all komplexitet och alla processer som ett stort företag har men med begränsade resurser, vilket innebär att våra medarbetar har breda och överlappande roller och måste ha en god förmåga att kunna samverka effektivt och kunna växla perspektiv, från det stora till det lilla och tillbaka igen.

Varje rekrytering är ett risktagande, men vårt samarbete med Dreamwork har minskat den risken då de i sin affärsprocess lägger mycket tid och kraft på att förstå vår kultur och framför allt våra framtida planer. Från vår sida har vi investerat mycket tid i att involvera Dreamwork, vilket vi nu har stor nytta av – varje rekrytering blir mer specifik och rekryteringsprocessen blir kortare eftersom vi inte behöver diskutera krav på kandidatens kunskap, förmåga och vilja – det är redan utsorterat. Jag pratar kontinuerligt med Dreamwork om våra behov och de följer upp och introducerar kontinuerligt intressanta profiler som de tror kan bidra till vår fortsatta utveckling.”

– Säger Staffan Wester, VD, Cavotec Connectors

Kort om Cavotec Connectors

Cavotec Connectors ingår i en global koncern med drygt 1000 anställda. Koncernen består av nio produktbolag belägna i Tyskland, Italien, Nya Zeeland, USA, Norge och Sverige samt ett trettio-tal säljbolag som täcker fler än 30 länder på fem kontinenter inom fyra marknadsområden; hamnar och sjöfart, flygplatser, gruvor och tunnlar samt automation och industri. Företaget beläget i Staffanstorp arbetar med att designa och tillverka kundspecifika, specialdesignade elektriska kontaktdon och elskåp för låg- och högspänning som exporteras via koncernen över hela världen.

Staffan_Wester

Staffan Wester VD, Cavotec Connectors

 

november 29

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till dig som är kund hos oss och som har varit med på resan fram till där vi är idag. Nu

Läs vidare »

februari 28

Det ofattbara händer nu i ett land som vi ser som ett grannland. Vi i rekryterings- och bemanningsbranschen arbetar dagligen med att uppfylla människors mål genom att ge dem arbete,

Läs vidare »

september 11

Hämta och läs hela pressmeddelandet Dreamwork stärker erbjudandet till dig som kund genom att förvärva Lisberg, som sedan mer än 35 år arbetar med Executive Search, Management Assessment och Styrelseutvärderingar.

Läs vidare »

För oss är det personligt.

Vi vill veta vem du är. Mer utförligt än den du beskriver i ditt CV. Rätt erfarenhet och kompetens är så klart viktigt, men inte alltid tillräckliga meriter för att passa in i det lag som en arbetsplats utgör. Erfarna rekryterare vet att de flesta kan tillgodogöra sig kunskaper, men att göra om sin personliga karaktär är betydligt svårare. Att du passar in är en betydligt viktigare framgångsfaktor både för dig och din framtida arbetsgivare.