Rekrytering

inom Engineering

Rekrytering inom Engineering

Vår långa erfarenhet av rekrytering inom Engineering har gett oss den expertis som krävs för att tillsätta rätt person till rätt tjänst.

För oss handlar en rekrytering om mer än att enbart hitta rätt kompetenser till rätt uppdrag, det handlar också om att hitta rätt person för rätt organisation. Vi har sedan 2006 rekryterat personal inom Engineering och har därför lång erfarenhet av vilka specifika krav som ställs på medarbetare inom området, men vi har likaså kännedom och känslan för att se vilka egenskaper som krävs för ett gott samarbete. Vi gör rekryteringar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Från tjänstemannanivå via specialister till ledning och styrelse. Vår framgång bygger på att förstå våra kunders och kandidaters behov, och genom att matcha personlighet, kunskap och erfarenhet, presentera rätt lösning.

Vi är specialister på Engineering-specialister

Våra rekryteringskonsulter inom Engineering har utöver HR-specialisering dessutom egen erfarenhet av branschen. Därigenom har vi både erfarenheten, förståelsen och nätverket som ger er ett försprång i processen att finna era nya kollegor. Våra rekryterare följer er genom hela processen och arbetar naturligtvis konfidentiellt.

Genom våra rekryteringsprocesser, stora nätverk och våra rekryteringsspecialisters erfarenhet hittar och kvalitetssäkrar vi de kandidater som har förmågan att göra skillnad för er organisation.

Auktoriserat RekryteringsföretagAuktoriserat BemanningsföretagAuktoriserat Omställningsföretag