Omställning & Outplacement

inom Engineering

Vi tar er genom förändringen

För att genomföra ett lyckat förändringsarbete är det många faktorer som måste beaktas. Dreamwork stöttar er vid förändringsarbete och tryggar en framgångsrik omställning.

När er organisation står inför förändring där alla medarbetare inte fortsatt kommer vara kvar, är omställning ett bra sätt att stötta medarbetarna vidare på. Att genomgå en omställning innefattar att vi på Dreamwork med hjälp av våra processer vägleder de kandidater som behöver hjälp att hitta nya destinationer i sitt arbetsliv när er organisation står inför en förändring. För oss är det viktigt att alla parter som står inför förändringar upplever trygghet och kan finna både motivation och inspiration att göra det bästa möjliga av situationen. Detta är inte minst viktigt inom ett område som Engineering, där det skett stora förändringar de senaste åren.

Omställningsprogrammets delar utformas alltid efter kandidatens professionella och personliga behov, mål och ambitioner. Syftet och målsättningen med de olika aktiviteterna som omställningsprogrammet innefattar är att kandidaten ska vägledas och stöttas på sin resa mot nya utmaningar. För att skapa en framgångsrik omställningsprocess tar vi fram de redskap som krävs för att skapa allra bästa förutsättning för kandidaten att finna ett nytt arbete.

Att skapa förändring med trygghet i fokus

Trygghet är en viktig nyckelfaktor. Att ha förmågan att skapa trygghet för alla parter, de som är direkt berörda, men också för de som står vid sidan om, är svårt när det förekommer oro och många frågor. Därför är det viktigt att ha en tydlig strategi och ett transparent förhållningsätt som gör det möjligt för en öppen kommunikation mellan arbetsgivare och arbetstagare. Kännedom om förändringsprocessen, dess mål och varför den sker är en av förutsättningarna för att medarbetarna ska ha fortsatt arbetsro eller förmågan att se möjligheter i sin förändrade situation. Dreamwork har sedan 2006 arbetat med omställning och har både erfarenheten samt kompetensen att möta förändring på ett tryggt sätt tillsammans med våra kunder. Vi finns med er i hela processen och skapar trygghet i de frågor och situationer som uppstår längs vägen.

Kontakta oss

Ett unikt och personligt program

Omställningsprogrammets delar utformas alltid efter den unika individens professionella och personliga behov samt mål och ambitioner.

Auktoriserat RekryteringsföretagAuktoriserat BemanningsföretagAuktoriserat Omställningsföretag