People Management inom Engineering

Dreamwork Engineering är vårt affärsområde specialiserat på ingenjörer och chefer. Våra rekryteringsspecialister kombinerar sin egna tekniska bakgrund och branschkunnande vilket skapar en insikt och förståelse för kundens resursbehov och kandidatens potential.

Att tillföra våra kunder ny kompetens och ledarskap som säkerställer och utvecklar deras verksamhet framåt, är vår metod. Den bygger till stor del på att man kan se längre än en människas kompetens och erfarenhet. Att hitta rätt personlighet överträffar nästan alltid rätt bakgrund.

Vi gör en noggrann genomlysning av kandidatmarknaden – företag, organisationer samt professionella och sociala nätverk där kandidater är verksamma och tar kontakt med dem som matchar fastställd kravprofil. Vi hittar talangerna och vi får dom att börja hos dig, utmana oss gärna!

Exempel på branscher för Engineering

Våra rekryterare är kunniga på djupet inom en rad olika verksamhetsområden, som till exempel Tillverkande industrier, Processindustri, Life Science, R&D, Automation och elkraft, Bygg- och Anläggning/Infrastruktur, Energi & VVS och Telecom.

Exempel på tillsättningar

Teknisk Chef, Automationschef, Drift & Underhållschef, Operations Manager, Logistikchef, Kvalitetschef, Verkstadschef, Kvarnchef, Platschef, Produktionschef,Huvudprojektledare, Teknisk Projektledare, Produktutvecklare, Produktionsingenjör,LEAN-ingenjör, Serviceingenjör, Applikationsingenjör, Automationsingenjör, Elkonstruktör, Elektronikingenjör, Elkraftsingenjör, RF-ingenjör, Verifieringsingenjör, Mekanikkonstruktör, VVS-konstruktör, VVS-ingenjör, Uppdragsledare, Byggnadskonstruktör, Entreprenadingenjör, Projektingenjör, Teknisk Inköpare, Category Manager, SQA, QC, Kvalitetsingenjör, Arbetsmiljöingenjör, Teknisk Skribent, Försäljningsingenjör, Area Sales Manager, Produktchef, Svetsingenjör(IWE), Metallurg, Geolog, m.fl.

november 29

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till dig som är kund hos oss och som har varit med på resan fram till där vi är idag. Nu

Läs vidare »

februari 28

Det ofattbara händer nu i ett land som vi ser som ett grannland. Vi i rekryterings- och bemanningsbranschen arbetar dagligen med att uppfylla människors mål genom att ge dem arbete,

Läs vidare »

september 11

Hämta och läs hela pressmeddelandet Dreamwork stärker erbjudandet till dig som kund genom att förvärva Lisberg, som sedan mer än 35 år arbetar med Executive Search, Management Assessment och Styrelseutvärderingar.

Läs vidare »

För oss är det personligt.

Vi vill veta vem du är. Mer utförligt än den du beskriver i ditt CV. Rätt erfarenhet och kompetens är så klart viktigt, men inte alltid tillräckliga meriter för att passa in i det lag som en arbetsplats utgör. Erfarna rekryterare vet att de flesta kan tillgodogöra sig kunskaper, men att göra om sin personliga karaktär är betydligt svårare. Att du passar in är en betydligt viktigare framgångsfaktor både för dig och din framtida arbetsgivare.