Chefsrekrytering

i Norrköping

Chefsrekrytering i Norrköping sker i nära samarbete med kunden och inleds med att vi skapar en detaljerad kravprofil. Med ett noggrant förarbete är det enklare att hitta ledare som har de rätta förutsättningarna för att klara framtida utmaningar och mål. Därefter använder Dreamwork olika metoder för att hitta ett antal kandidater som passar in mot kravprofilen. Ibland används en headhunter för att hitta personer som redan idag arbetar med liknande arbetsuppgifter hos andra företag. När antalet kandidater reducerats till en hanterbar skara följer personlighetstester, djupintervjuer i flera steg och noggrann bakgrundsresearch.

Dreamworks arbetsmodell är beprövad och har använts många gånger vid chefsrekrytering i Norrköping och andra städer.

Kontakta oss på Dreamwork och låt oss föra en närmare diskussion om chefsrekrytering i Norrköping!

Efter chefsrekrytering följer incoachning

För att den nya ledaren på ett naturligt sätt ska komma in i den nya verksamheten erbjuder Dreamwork incoachning. Ett uppskattat inslag som säkerställer en smidig övergång där företaget tappar minimalt med tempo, till följd av rekryteringen.

Dreamwork – Specialister på chefsrekrytering i Norrköping!

Auktoriserat RekryteringsföretagAuktoriserat BemanningsföretagAuktoriserat Omställningsföretag