Chefsrekrytering

i Malmö

När det kommer till chefsrekrytering i Malmö är Dreamwork det optimala företaget att samarbeta med. Med en stark lokal närvaro erbjuder vi kostnadseffektiv och nytänkandechefsrekrytering i Malmö.

Tillsammans bestämmer vi riktlinjerna för rekryteringsarbetet och skapar en detaljerad kravprofil kring vilken kompetens vi söker. Därefter använder Dreamwork olika metoder för att reducera kandidaterna till en hanterbar skara personer. Sedan följer noggranna djupintervjuer, personlighetstester och research kring tidigare erfarenheter. Allt för att säkerställa att den framtida ledaren klarar av framtidens utmaningar och mål.

Kunden bestämmer själv nivån på sitt engagemang. En del vill vara djupt involverade på detaljnivå medan andra vill hålla sitt engagemang på en mer övergripande nivå. Oavsett vart ribban läggs kommer Dreamwork att lägga ner sin själ i rekryteringen för att hitta rätt kompetens i rätt tid.

Kontakta Dreamwork och låt oss berätta mer om chefsrekrytering i Malmö.

Efter rekryteringen ordnar Dreamwork incoachning

Den nya ledaren behöver snabbt komma in i sin chefsroll för att verksamheten inte ska tappa tempo. Dreamwork säkerställer att det sker en smidig övergång. En extra service som brukar vara uppskattad av både kunden och den nya ledaren.

Dreamwork – Marknadens bästa chefsrekrytering i Malmö!

Auktoriserat RekryteringsföretagAuktoriserat BemanningsföretagAuktoriserat Omställningsföretag