Chefsrekrytering Lund

Kontakta oss på Dreamwork för en närmare diskussion om chefsrekrytering i Lund. Vi är säkra på att vi kan hitta rätt kompetens åt ditt företag. Välkommen!

När det är dags för chefsrekrytering i Lund är Dreamwork den perfekta samarbetspartnern. Vi är ett nytänkande bemanningsföretag som erbjuder bättre och mer kostnadseffektiva rekryteringslösningar.

Tillsammans med kunden dras riktlinjerna för chefsrekryteringen upp. Med bakgrund av den ambitionsnivån använder Dreamwork de metoder som krävs för att finna rätt kompetens. Vilket ibland innebär nyttjandet av en headhunter för att söka kandidater som redan idag arbetar med liknande tjänster hos ett annat företag. Utifrån en kravbild kring vad som krävs för att klara framtida utmaningar och mål, gallras och bedöms alla kandidater. Vi gör djupintervjuer, noggranna bakgrundskontroller och olika personlighetstester.

Vissa kunder vill vara djupt involverade i processen medan andra kunder deltar på en mer övergripande nivå. Kunden väljer själv nivån på sitt engagemang i arbetet med chefsrekrytering i Lund. Oavsett vart ribban läggs arbetar Dreamwork stenhårt och målmedvetet för att hitta rätt kompetens i rätt tid.

Kontakta oss på Dreamwork för en närmare diskussion om chefsrekrytering i Lund.

Incoachning av chefen efter rekryteringen

För att den dagliga verksamheten ska tappa så lite tempo som möjligt, behöver den nya ledaren snabbt komma in i sin chefsroll. Incoachning från Dreamwork säkerställer en smidig övergång. Ett uppskattat inslag för både företaget och ledaren efter en avslutad chefsrekrytering.

Dreamwork – Bäst på chefsrekrytering i Lund!

Chef

Chef

Finance

Finance

Marknad & Försäljning

Marknad & Försäljning

Engineering

Engineering

IT/Tech

IT/Tech

november 29

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till dig som är kund hos oss och som har varit med på resan fram till där vi är idag. Nu

Läs vidare »

februari 28

Det ofattbara händer nu i ett land som vi ser som ett grannland. Vi i rekryterings- och bemanningsbranschen arbetar dagligen med att uppfylla människors mål genom att ge dem arbete,

Läs vidare »

september 11

Hämta och läs hela pressmeddelandet Dreamwork stärker erbjudandet till dig som kund genom att förvärva Lisberg, som sedan mer än 35 år arbetar med Executive Search, Management Assessment och Styrelseutvärderingar.

Läs vidare »

För oss är det personligt.

Vi vill veta vem du är. Mer utförligt än den du beskriver i ditt CV. Rätt erfarenhet och kompetens är så klart viktigt, men inte alltid tillräckliga meriter för att passa in i det lag som en arbetsplats utgör. Erfarna rekryterare vet att de flesta kan tillgodogöra sig kunskaper, men att göra om sin personliga karaktär är betydligt svårare. Att du passar in är en betydligt viktigare framgångsfaktor både för dig och din framtida arbetsgivare.