Chefsrekrytering

i Lund

När det är dags för chefsrekrytering i Lund är Dreamwork den perfekta samarbetspartnern. Vi är ett nytänkande bemanningsföretag som erbjuder bättre och mer kostnadseffektiva rekryteringslösningar.

Tillsammans med kunden dras riktlinjerna för chefsrekryteringen upp. Med bakgrund av den ambitionsnivån använder Dreamwork de metoder som krävs för att finna rätt kompetens. Vilket ibland innebär nyttjandet av en headhunter för att söka kandidater som redan idag arbetar med liknande tjänster hos ett annat företag. Utifrån en kravbild kring vad som krävs för att klara framtida utmaningar och mål, gallras och bedöms alla kandidater. Vi gör djupintervjuer, noggranna bakgrundskontroller och olika personlighetstester.

Vissa kunder vill vara djupt involverade i processen medan andra kunder deltar på en mer övergripande nivå. Kunden väljer själv nivån på sitt engagemang i arbetet med chefsrekrytering i Lund. Oavsett vart ribban läggs arbetar Dreamwork stenhårt och målmedvetet för att hitta rätt kompetens i rätt tid.

Kontakta oss på Dreamwork för en närmare diskussion om chefsrekrytering i Lund.

Incoachning av chefen efter rekryteringen

För att den dagliga verksamheten ska tappa så lite tempo som möjligt, behöver den nya ledaren snabbt komma in i sin chefsroll. Incoachning från Dreamwork säkerställer en smidig övergång. Ett uppskattat inslag för både företaget och ledaren efter en avslutad chefsrekrytering.

Dreamwork – Bäst på chefsrekrytering i Lund!

Auktoriserat RekryteringsföretagAuktoriserat BemanningsföretagAuktoriserat Omställningsföretag