Omställning & Outplacement

Förändringar blir till möjligheter. Genom våra välutvecklade processer skapas rätt förutsättningar att lyckas med en framgångsrik omställning. Vi tycker att det är viktigt att alla parter som står inför förändringar upplever trygghet och når motivation och inspiration att göra det bästa möjliga av situationen. Med vår kunskap och erfarenhet kan vi bidra till att organisationen kan fokusera på hårda värden som effektivitet samtidigt som de mjuka värdena inte glöms bort.

Organisationen i fokus:

Tillsammans med våra kunder kartlägger vi kompetens, projektleder samt tar fram tids- och kommunikationsplaner. Vi anpassar omfattningen på arbetet efter våra kunders situation.

Chefen i fokus:

Vi tränar chefer,  HR-personal och annan personal som fortsättningsvis ska driva förändringsarbetet i att hålla svåra samtal.. Vi håller också tre-partsamtal vid behov.

Individen i fokus:

Vi erbjuder karriärplanering för personer som står inför en förändring i sitt yrkesliv och är i behov av bra beslutsunderlag och en individuell handlingsplan.

Dreamwork i fokus:

Vi har lång erfarenhet av omställningsprogram för chefer, tjänstemän och kollektivanställda. Vi har även anlitats som konsultativ partner i ett antal stora, komplexa omställningsprojekt. Vi har engagerade och professionella coacher som jobbar med deltagarna i omställningsprogrammen. Vi har dessutom kompetenssäljare som hjälper till att hitta dolda jobb, bjuder in till jobbmässor och aktivt marknadsför omställningsprogrammens deltagare. Vår metodik är välbeprövad och vi är stolta över våra resultat där 90 % av våra deltagare hittar ny försörjning inom 6 månader

november 29

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till dig som är kund hos oss och som har varit med på resan fram till där vi är idag. Nu

Läs vidare »

februari 28

Det ofattbara händer nu i ett land som vi ser som ett grannland. Vi i rekryterings- och bemanningsbranschen arbetar dagligen med att uppfylla människors mål genom att ge dem arbete,

Läs vidare »

september 11

Hämta och läs hela pressmeddelandet Dreamwork stärker erbjudandet till dig som kund genom att förvärva Lisberg, som sedan mer än 35 år arbetar med Executive Search, Management Assessment och Styrelseutvärderingar.

Läs vidare »

För oss är det personligt.

Vi vill veta vem du är. Mer utförligt än den du beskriver i ditt CV. Rätt erfarenhet och kompetens är så klart viktigt, men inte alltid tillräckliga meriter för att passa in i det lag som en arbetsplats utgör. Erfarna rekryterare vet att de flesta kan tillgodogöra sig kunskaper, men att göra om sin personliga karaktär är betydligt svårare. Att du passar in är en betydligt viktigare framgångsfaktor både för dig och din framtida arbetsgivare.