Karriär & Ledarutveckling

Vi kan stötta vid förändringsarbete och trygga en framgångsrik omställning.

Oavsett vilka förändringar som behövs genomföras, en omorganisering, en omställning eller en strukturförändring, finns det många viktiga frågor som måste besvaras. Var börjar man? Exakt var ska man skapa förändringar? Hur reducerar man den oro som kan uppstå hos medarbetarna? Vad händer vid eventuellt varsel och omstrukturering?

Vi jobbar nära våra kunder och tillsammans säkerställer vi vad som bör göras, när och varför. Vilka förändringar bör ske inom organisationen för att kunna matcha de förändringar som sker utanför den samma? Hur kan man som arbetsgivare påverka att personalen ser nyttan i förändringarna istället för att fokus läggs på oro och missnöje?

Trygghet är en viktig nyckelfaktor. Att ha förmågan att skapa trygghet för alla parter, de som är direkt berörda, men också för de som står vid sidan om, är svårt när det förekommer mycket oro och många frågor. Det är nu det är viktigt att ha en strategi och transparent förhållningsätt som gör det möjligt för en öppen kommunikation mellan arbetsgivare och arbetstagare. Kännedom om förändringsprocessen, dess mål och varför den sker är en av förutsättningarna för att medarbetarna ska ha fortsatt arbetsro eller förmågan att se möjligheter i sin förändrade situation.

Komplexiteten som uppstår vid en omorganisering kräver att cheferna är väl förberedda i de svåra samtal som kommer att hållas. Hur berättar man för en person att denne har blivit varslad? Hur bemöter man oro och tårar? Dreamwork är med i hela processen och skapar trygghet i de frågor och situationer som uppstår.

Framgång är ett faktum när vi har lyckats skapa möjligheter för individen att utvecklas inom eller utanför organisationen samt skapat förutsättningar för att organisationens kompetenbank används och nyttjas fullt ut. Att använda detta som plattform, skapar en bra grundförutsättning för alla berörda parter och därigenom kan organisationen nå sin fulla potential.

november 29

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till dig som är kund hos oss och som har varit med på resan fram till där vi är idag. Nu

Läs vidare »

februari 28

Det ofattbara händer nu i ett land som vi ser som ett grannland. Vi i rekryterings- och bemanningsbranschen arbetar dagligen med att uppfylla människors mål genom att ge dem arbete,

Läs vidare »

september 11

Hämta och läs hela pressmeddelandet Dreamwork stärker erbjudandet till dig som kund genom att förvärva Lisberg, som sedan mer än 35 år arbetar med Executive Search, Management Assessment och Styrelseutvärderingar.

Läs vidare »

För oss är det personligt.

Vi vill veta vem du är. Mer utförligt än den du beskriver i ditt CV. Rätt erfarenhet och kompetens är så klart viktigt, men inte alltid tillräckliga meriter för att passa in i det lag som en arbetsplats utgör. Erfarna rekryterare vet att de flesta kan tillgodogöra sig kunskaper, men att göra om sin personliga karaktär är betydligt svårare. Att du passar in är en betydligt viktigare framgångsfaktor både för dig och din framtida arbetsgivare.