Interim management

Interim Management är en snabb, flexibel och kostnadseffektiv lösning på att få tillgång till erfarna ledare med hög kompetens under en begränsad period och för ett specifikt uppdrag. Interim Management ger en ökad grad av flexibilitet, kunskap och kapacitet för att genomföra förändringar, hantera projekt, fylla en eventuell lucka och lösa svåra utmaningar. Modellen är allmänt lämpad och passar i nästan alla branscher och företag, oberoende av storlek eller lokalisering.

Med många års erfarenhet av Interim Management har vi byggt upp en stor kompetensbas av erfarna och resultatinriktade ledare, ofta med mer än 10 års erfarenhet i ledande positioner och roller från olika branscher. Interim Managers har de egenskaper som är viktiga för att åstadkomma framgångsrika lösningar och goda resultat. De tar operativt ansvar för det uppdrag och den förändring som ska genomföras.

Med tillgång till ett stort nätverk av kvalificerade ledare matchar vi snabbt och effektivt  våra kunders behov med rätt Interim Manager.

Några fördelar med Interim Management

Snabbhet – kan vara på plats inom några dagar med ett minimum av rekryterings- eller uppsägningsformaliteter

Erfarenhet – sätter sig omedelbart in i arbetet, blir snabbt produktiva och effektiva

Resultat – högt leveransfokus, meritlista och prestation är det som räknas

Överföring av kunskap – är oftast överkvalificerade för sin roll, tillför en stor mängd kunskap och erfarenhet till organisationen

Objektivitet – har god känsla för företagets värderingar, men begränsas inte av intern företagspolitik

◊ Fokus – deras prestationer mäts mot de viktiga uppgifter som de blir tilldelade

◊ Leverans – kan fungera som rådgivare åt styrelsen men tar samtidigt operativt ansvar för uppdraget

november 29

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till dig som är kund hos oss och som har varit med på resan fram till där vi är idag. Nu

Läs vidare »

februari 28

Det ofattbara händer nu i ett land som vi ser som ett grannland. Vi i rekryterings- och bemanningsbranschen arbetar dagligen med att uppfylla människors mål genom att ge dem arbete,

Läs vidare »

september 11

Hämta och läs hela pressmeddelandet Dreamwork stärker erbjudandet till dig som kund genom att förvärva Lisberg, som sedan mer än 35 år arbetar med Executive Search, Management Assessment och Styrelseutvärderingar.

Läs vidare »

För oss är det personligt.

Vi vill veta vem du är. Mer utförligt än den du beskriver i ditt CV. Rätt erfarenhet och kompetens är så klart viktigt, men inte alltid tillräckliga meriter för att passa in i det lag som en arbetsplats utgör. Erfarna rekryterare vet att de flesta kan tillgodogöra sig kunskaper, men att göra om sin personliga karaktär är betydligt svårare. Att du passar in är en betydligt viktigare framgångsfaktor både för dig och din framtida arbetsgivare.