Bemanning i Göteborg

Dreamwork arbetar med bemanning i Göteborg och andra svenska städer. I vår arbetsbank finns kvinnor och män i olika åldrar och yrkesgrupper, som alla förenas i sökandet efter nya utmaningar, som bor och verkar över hela landet.

Olika kunder har olika behov på bemanningsföretag i Göteborg. Med många års erfarenhet har Dreamwork förståelsen och förmågan att anpassa sig till varje kunds behov. Ibland handlar det om bemanning av långsiktig karaktär och i andra fall om att fylla personalglappet inför tillfälliga arbetstoppar.

Eftersom affärsområdet ”Bemanning Göteborg” är en av de enskilt största marknaderna inom personaluthyrning i Sverige, är det en nyckelfråga för Dreamwork att kunna erbjuda ett matchande utbud av personal till den ständigt höga efterfrågan.

Kontakta Dreamwork för en förutsättningslös dialog kring hur ett potentiellt samarbete kan lösa Ert behov av bemanning i Göteborg.

Rättvisemärkt bemanningsföretag i Göteborg

Rättvisa arbetsförhållanden och personalomsorg är en nyckelfråga för Dreamwork. En del i den processen är att vara auktoriserade av Kompetensföretagen. Det garanterar att våra anställda omfattas av kollektivavtal och ansvarsförsäkring. Vidare sker ett ständigt och aktivt arbete med jämställdhetsplaner, etiska frågor och öppenhet. Ett arbete som enligt våra kunder lyser igenom ute på arbetsplatserna.

Välkommen till Dreamwork – Bäst på bemanning i Göteborg!

Auktoriserat RekryteringsföretagAuktoriserat BemanningsföretagAuktoriserat Omställningsföretag