Bemanning Ekonomi

Bemanning ekonomi är ett av våra nyckelområden och i vår databas finns massor av ekonomer som letar efter nya utmaningar. Låt oss hitta din nästa ekonom!

Dreamwork är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag. Företaget grundades i en tanke och en vilja att erbjuda mer kostnadseffektiva och bättre lösningar kring bemanning. Sedan starten 2006 har Dreamwork växt så det knakat och är idag representerade på 6 orter. Från Stockholm i norr till Malmö i söder.

”Bemanning ekonomi” är ett av våra nyckelområden och i vår databas finns massor av ekonomer som letar efter nya utmaningar. Både män och kvinnor i varierande åldrar vars kompetens innefattar hela ekonomiområdet. Inom revision, finans, marknadsföring, HR och skatt har vi både kvalificerade kandidater och assistent-kompetenser.

Genom den omfattande arbetsbanken är en stor del av jobbet redan gjort när kunden hör av sig kring bemanning inom ekonomi. Istället för att inleda med att leta kandidater kan filtreringsarbetet påbörjas direkt.

Dreamwork har stor erfarenhet kring olika behov och förstår vikten av att anpassa sig till kundens specifika önskemål. Vissa kunder söker permanent bemanning över en längre tidshorisont, medan andra enbart behöver tillfällig bemanning inom ekonomi under en kortare period.

Alla kunder har olika preferenser kring sin egen inblandning i processen. Somliga föredrar att fokusera på kärnverksamheten och nöjer sig med löftet att få rätt kompetens levererad i rätt tid, medan andra föredrar att vara inblandad på detaljnivå. Det är kundens val och ingenting som Dreamwork lägger några värderingar i. Vi anpassar oss istället till förutsättningarna och arbetar stenhårt.

Om du vill veta mer om bemanning inom ekonomi, kontakta Dreamwork och låt oss under förutsättningslösa former diskutera olika lösningar.

Etisk och ansvarsfull bemanning

Självklart är Dreamwork auktoriserade av branschorganisationen Kompetensföretagen. Det innebär att vi använder oss av kollektivavtal, att vi arbetar med jämställdhetsfrågor och en lång rad av andra åtgärder som säkerställer att vår personal arbetar under rättvisa förhållanden. Vilket, att döma av vår kundnöjdhet, verkligen lyser igenom ute på arbetsplatserna.

Välkommen till Dreamwork – Branschens bästa bemanning inom ekonomi!

Chef

Chef

Finance

Finance

Marknad & Försäljning

Marknad & Försäljning

Engineering

Engineering

IT/Tech

IT/Tech

november 29

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till dig som är kund hos oss och som har varit med på resan fram till där vi är idag. Nu

Läs vidare »

februari 28

Det ofattbara händer nu i ett land som vi ser som ett grannland. Vi i rekryterings- och bemanningsbranschen arbetar dagligen med att uppfylla människors mål genom att ge dem arbete,

Läs vidare »

september 11

Hämta och läs hela pressmeddelandet Dreamwork stärker erbjudandet till dig som kund genom att förvärva Lisberg, som sedan mer än 35 år arbetar med Executive Search, Management Assessment och Styrelseutvärderingar.

Läs vidare »

För oss är det personligt.

Vi vill veta vem du är. Mer utförligt än den du beskriver i ditt CV. Rätt erfarenhet och kompetens är så klart viktigt, men inte alltid tillräckliga meriter för att passa in i det lag som en arbetsplats utgör. Erfarna rekryterare vet att de flesta kan tillgodogöra sig kunskaper, men att göra om sin personliga karaktär är betydligt svårare. Att du passar in är en betydligt viktigare framgångsfaktor både för dig och din framtida arbetsgivare.